iHUBS SWEDEN STÄRKER NATIONELLT SAMARBETE

iHUBS SWEDEN STÄRKER NATIONELLT SAMARBETE

Samverkan är nyckeln för att regioner ska kunna växa sig starka. Det är grunden för den nationella satsningen iHubs Sweden där Peak Innovation är en stark partner.

iHubs Sweden startades 2017 av ett drygt dussintal så kallade Vinnväxt-miljöer runt om i landet med hjälp av innovationsmyndigheten Vinnova. Peak Innovation var redan från början drivande i arbetet och ingår i styrgruppen för satsningen.

Basen för iHubs Sweden är olika regioners specialkompetenser. Här bidrar Peak Innovation med sin kunskap inom outdoor och sport, samtidigt som andra regioner bidrar med sina styrkor som AI, smarta textilier, life science, robotteknik, gruv- och skogsindustrin, bioekonomi och automation, för att nämna några.

Smarta samarbeten

Samarbetet inom iHubs Sweden innebär att specialkompetenser från olika regioner hämtar inspiration från varandra och kan på så sätt bli mer konkurrenskraftiga.

Regionens styrkeområden har helt klart nått ut på ett bättre sätt genom iHubs Sweden. Det har gjort att vi kunnat skapa smarta samarbeten med andra innovationshubbar i Sverige, säger Micke Jonsson, processledare för Peak Innovation och vd för Peak Region AB.

Konkret har vi exempelvis drivit ett utvecklingsprojekt där Peak Innovation tillsammans med det regionala initiativet Smart Textiles i Borås undersökt hur smarta textilier kan användas för snölagring i Bruksvallarna, berättar Micke Jonsson.

Gemensamt för satsningarna som ingår i iHubs Sweden är ett starkt fokus på konkreta resultat som ska vara praktiska och mätbara. Här har Peak Innovation stått för satsningar inom parasport, ökad kunskap inom snö, is och kyla, hållbarhet inom friluftsliv och inte minst stöd för utveckling av nya produkter och tjänster hos flera av regionens företag.

Vårt mål är att Jämtlandsregionen ska vara en ledande miljö för forskning, innovation och affärsutveckling inom outdoor och sport. Här ser vi att iHubs Sweden är en viktig plattform för samverkan både nationellt och internationellt, konstaterar Micke Jonsson.

Smart Textiles, pappersklänning. Foto: Anna Sigge

Internationellt genomslag

Att bygga samverkan mellan regioner för att skapa tillväxt är en metod som stöds av EU-kommissionen. Därigenom ingår Peak Innovation genom iHubs Sweden i ett väl förankrat europeiskt nätverk som gör det möjligt att skapa internationella kontakter. På så sätt kan svenska regioner och företag lättare nå ut till en global marknad.

För oss är det mycket intressant. Det innebär att regionen Jämtland kan bli mer konkurrenskraftig internationellt med styrkeområden som sport och outdoor, menar Micke Jonsson.

iHubs Sweden kommer fortsatt vara ett viktigt forum för oss att vara med i, säger Micke Jonsson.

ladda ned

Om iHubs Sweden

iHubs Sweden bildades 2017 och är en nationell samverkansplattform som med smart specialisering vill lyfta regioners styrkeområden. ​iHubs Sweden hjälper regioner att förbättra sina förutsättningar för innovation genom att:

  • Ge förutsättningar för nationell samverkan
  • Kartlägga och katalysera regioners styrkeområden
  • Skapa nya förutsättningar för långsiktig professionalisering
  • Inspirera till mångfald och hållbarhet
  • Stärka attraktiviteten mot globala företag
  • Skapa internationella samarbeten
  • Läs mer på www.ihubssweden.se

Så här kommer Peak Region framåt samarbeta med iHubs

Peak Region AB har varit en stark partner via sitt initiativ Peak Innovation. Peak Region AB har ambitionen att vara en partner i Ihubs Sweden även i framtiden eftersom samverkan är nyckeln till att svenska regioner ska kunna växa sig starka i en internationell konkurrens.

TEXT: MIKAEL HANSSON
BILD 1: ABB/HÅKAN LARSSON (Våroffer i koreografi av Fredrik Benke Rydman. Premiär 7 september på Stora scenen. Kulturhuset Stadsteatern 2018).
BILD 2: ANNA SIGGE (En klänning tillverkad av 100 procent svenskt papper i projektet Etablera närodlad textil i Sverige. Klänningen är framtagen av bl.a Smart Textiles vid Högskolan i Borås).

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.