ICEBUG

Visar vägen till hållbarhet inom branschen för outdoorskor

ICEBUG – VISAR VÄGEN TILL HÅLLBARHET INOM BRANSCHEN FÖR OUTDOORSKOR

Skor som håller greppet och dessutom lämnar minimalt med fotavtryck. Icebug visar vägen för hållbar utveckling i en traditionellt smutsig skobransch.

Icebug har alltid haft viljan att bidra på ett positivt sätt till världen, men det var först runt 2015 som produktionen började bli så pass stor att de upplevde att de kunde påverka leverantörer inom hållbarhet. Tillsammans med fem andra outdoorföretag hoppade de på Peak Innovations nystartade hållbarhetsprogram för att kunna strukturera upp arbetet.

David Ekelund, vd Icebug

– Jag är inte så förtjust i ordet strategi, säger David Ekelund, VD på Icebug, men programmets metodik var bra för att få målbilder och en riktning framåt. Vi hade en väldigt tydlig idé från början om att hållbarhetsarbetet behöver jobbas in som en del av planer och mål – det finns liksom inte en affärsplan och en hållbarhetsplan.

Programmet fokuserade på att implementera hållbar utveckling hos företagen, vilket påverkade dem både på strategisk nivå och i den operativa vardagen. Under ett års tid arrangerades både workshops, föreläsningar och enskild coachning med metodik från bland annat Naturliga Steget. En grundläggande utgångspunkt i programmet var att ett effektivt hållbarhetsarbete är strukturerat och har stark förankring hos företagsledning och styrelse.​

Världens första klimatpositiva outdoorskor

Med nya visioner och målsättningar har Icebug de senaste åren accelererat sitt hållbarhetsarbete till branschledande nivå inom outdoor footwear. De har bland annat jobbat igenom alla produkter och bytt ut material och processer, ställt högre krav på sina leverantörer och skapat den egna hållbarhetsmärkningen A better choice. I februari 2019 nådde företaget milstolpen att bli världens första klimatpositiva tillverkare av outdoorskor, en målsättning som egentligen var satt till 2020.

– Målet att bli klimatpositivt var viktigt för att röra oss snabbare, det skapade en helt annan sense of urgency i hela företaget, menar David. Hållbarhet är annars massor av hårt jobb som går ganska långsamt, exempelvis är det två års omloppstid för att byta till bättre material. Vi kände att vi behövde göra ett riktigt åtagande och gå ut med det, för att säkra att hålla oss själva ansvariga.

För att bli klimatpositivt följer Icebug FN:s initiativ Climate Neutral Now. Initiativet handlar om att mäta och minska sina utsläpp, samt klimatkompensera de utsläpp som inte kan undvikas. Deltagarna åtar sig även att rapportera sitt arbete offentligt för att skapa transparens.

Winter 2019 Content Shoot 7095 (2)

Obekväm pådrivare i branschen

Många utmaningar kvarstår fortfarande. Icebug har till exempel satt som mål att femtio procent av energin i de fabriker de använder sig av ska vara förnybar år 2020. Att minska produkternas avtryck utan att kompromissa med slitstyrka och funktion är en ständig utmaning – särskilt eftersom en stor del av materialen i outdoorskor är oljebaserade, samtidigt som det saknas en storskalig lösning för återvinning och materialhantering för uttjänta skor. För att nå effekter krävs samarbeten och David berättar att en viktig mission för dem är att vara en pådrivare för att få fler varumärken att ställa och nå en mer hållbar industri.

– Vi pendlar mellan att piska på och vara lite ”bad boys” inom hållbarhet, till att söka samarbeten och göra det på ett så inbjudande och inspirerande sätt som möjligt. Vi jobbar med att mobilisera fler företag att ta samma Climate Neutral Now-pledge. Nu när vi gjort resan mot att bli klimatpositiva gör vi det till vår uppgift att dela hemligheten kring hur vi gjorde så att andra också vågar ta klivet.

TEXT: LINA LIF
BILD: ICEBUG 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.