ILSA - Innovation Leverage trough Systematic Approach

Vad vill vi med ILSA?

Peak Innovation och Nasjonalparken Næringshage, Oppdal Tröndelag driver tillsammans Interreg-projektet ILSA. Projeket ska säkerställa och optimera införandet av processledningsmodeller för innovationsledning. Verktyg och modeller som fungerar för regionens företag och organisationer i deras innovationsarbete. En stor del av framtida utmaning är att nå ut med kunskap, utbilda innovationsledare och tillhandahålla anpassade verktyg utifrån regionens specifika behov.

Under hösten 2023 samlar vi kunskap, etablerar samarbeten och bygger för ett framtida kompetenslyft och konkurrenskraft.

Workshops: Hur funkar modeller och verktyg för innovationsledning i mindre företag?

Under hösten har ILSA bjudit in företag till workshops för att testa och utvärdera verktyg och modeller för innovationsledning.  Tillsammans med 4-5 personer från varje företag i 2-4 dagar testar vi hur väl modeller för innovationsledning stöttar team i t.ex. att definiera mål, validera lösningar och upprätta en färdplan för innovationsarbetet. 

Kunskapen tar vi med oss när vi utformar nästa steg i ILSA för att erbjuda och implementera anpassade innovationsledningssystem i länets företag och organisationer. 

 

Seminarium: Innovationsledning – hur och varför?

Tillsammans med Amplify och Erik Tosterud genomförde ILSA en halvdags seminarium och workshop för att lyfta utmaningar och möjligheter kring innovationsledning samt visa på innovations-ledningsmodeller som går att implementera i våra organisationer redan idag. Samtidigt presenterades en skriftlig sammanställning av modeller som tagits fram på uppdrag av Peak Innovation och Nasjonalparken Næringshage.

Seminariet vände sig till alla som jobbar med att leda förändring i företag och offentlig sektor i våra regioner.

 

Presentationen: Innovationsledning  hur och varför

Rapport: Innovationsledning och dess modeller

 

Jag är intresserad av att veta mer om projektet ILSA!

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag villkoren för behandling av personuppgifter enligt GDPR

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.