Lasse Lindqvist, tidigare processledare Peak Innovation

INNOVATE OR DIE

INNOVATE OR DIE

Det är en uppkäftig devis som cykelbolaget Specialized har… ”Innovate or die”. Men utifrån mina erfarenheter som tidigare processledare för Peak Innovation så ligger det mycket sanning i uttrycket. Och då menar jag i alla regioners strävan att skapa tillväxt i den hårda konkurrensen som råder idag. Det finns idag över 100 000 kommuner, landsting och regioner i Europa och nästa alla tycker att deras region är Guds gåva till mänskligheten. Eller åtminstone världsunika och med fantastiska utvecklings- och tillväxtmöjligheter. Men…den kraftiga urbaniseringen och centraliseringen har resulterat i att det nästan uteslutande är i storstadsregionerna som tillväxten sker. Att man i regioner gemensamt kraftsamlar och söker skapa  tillväxt genom att bygga innovationssystem har blivit ett sätt att försöka bryta den trenden.

Metoden bygger på Triple-Helix, där man strävar efter samverkan mellan näringsliv, offentlighet och universitet. Allt för att enas om prioriteringar och satsningar på det som kan utveckla regionen till en ledande internationell position.

Peak Innovation är ett sådant regionalt initiativ som startade 2008 efter att man vunnit en  långsiktig nationell finansiering från statliga Vinnova. Visionen är att Jämtlandsregionen ska vara en världsledande miljö för forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv. Tanken är att strategiskt besluta om vilka styrkeområden där vi har störst potential eller möjlighet att bli världsledande inom. Och skapa kluster enligt det slitna exemplet Silicon Valley. Där det prioriterade området blir lokomotiv även för andra branscher och geografiska områden i regionen. Arbetssättet bygger på samverkan mellan forskning och företag för att utveckla och skapa nya företag, kommersialisera forskningsresultat, attrahera risk- och utvecklingskapital samt förstärka regionens varumärke.

Lasse Lindqvist

Åren med Peak Innovation har varit spännande och lärorika samt innehållit sina ”ups and downs”, vilket kännetecknar de flesta innovationssystems olika utmaningar och utvecklingsfaser. Enligt forskningen är en viktig framgångsfaktor att man har ett starkt regionalt ledarskap för att kunna stå för de prioriteringar som då måste göras. Det går inte att jobba efter ”låt tusen blommor blomma” om man vill bli världsledande inom ett område. Smart Specialisering, är ett kärnbegrepp inom detta och då blir det alltid geografiska områden, branscher och organisationer som känner sig bortprioriterade. Och personer. Dessutom är detta arbete en lång process som kräver uthållighet.

Arbetet med Peaks första år var intensiva och spännande. Vi gick igenom många av de faser som liknande initiativ i andra delar av världen erfarit. I vårt fall kan i efterhand konstateras en alltför otålig processledning, ett mycket svagt ledarskap på Mittuniversitet, offentlighetens oförmåga att prioritera samt resurssvagheten hos branschens företag inom turism, sport och friluftsliv.

Men detta är nu historia och många resultat från de första åren kan redovisas där Peak varit delaktiga; Bildandet av Mid Sweden Science Park (numera Peak Region), Åre Business Forum, Destination Östersund, Nationellt Vintersportcentrum i Åre, Svenska Skidförbundets etablering i Åre, Peak Innovation Award,  stöttat start up-företag såsom Marsblade, Isotimber  mm.

Sen dess har mycket hänt med Peaks arbete i regionen.  Mycket bra och innovativt har gjorts för att vi ska bli världsledande inom turism, sport och friluftsliv. Jag ser att vi i regionen har gjort stora framsteg i sättet att driva innovationssystem. Det är bl a tack vare de lärdomar vi fått genom satsningen på initiativet Peak Innovation.

Så med fortsatta prioriteringar och ett starkt ledarskap så är framtiden inte svår, den är vår.

Lasse Lindqvist, tidigare processledare Peak Region AB

”Det går inte att jobba efter ’låt tusen blommor blomma’ om man vill bli världsledande inom ett område”

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.