Innovation Due Diligence

IDD (Innovation Due Diligenceär en modell utvecklad av LTU Business (Luleå Tekniska Universitets innovationsbolag) i syfte att snabbt, enkelt och med rätt underlag bedöma potentialen på en innovation. Modellen används för forskare, företagare och partnerskap. Modellen bygger på metoder och mätverktyg som baseras på data, statistik och informationsinhämtning. Modellen får bäst verkan om en IDD-konsult guidar företagaren genom processen och att bägge parter lägger tid och gör ett aktivt jobb.  

Den består av tre steg:  

Första steget – Nuläget 

Här bedömer vi idén och den data som finns kring innovationen. Vi godkänner inga gissningar eller antaganden. I det här stadiet syns tydligt hur långt innovationen verkligen är utarbetad. Är den snart färdig eller är det egentligen bara en skiss på ett papper? Vi tittar om den har några unika fördelar för den presumtiva marknaden 

Andra steget – Kunden 

Här blickar vi framåt och tittar på den framtida kunden och konstaterar om innovationen löser kundens behov på ett bättre sätt än idag. Utmaningen här är att vi pratar om en kund som inte finns idag utan en kund som ska köpa något om två till fyra år. Det gäller alltså att identifiera den framtida marknaden. Vi har metoder för att ringa den framtida marknaden och ställer de rätta frågorna som skapar bra kännedom om ”vem” och ”hur” 

Tredje steget – Handlingsplanen 

Utifrån steg två har vi troligen ett antal potentiella marknader. Nu gäller det att välja och därmed våra fokusera. En konkret och handgriplig plan behöver tas fram som visar hur du som företagare tar dig från där du är idag till en framtida affär. 

Entreprenören och konsulten som leder processen lägger båda tid på metoden. Det är en arbetsinsats på ungefär 20 arbetsdagar och det brukar normalt ta mellan två och fyra månader. 

 

Text: Marlene Ström

Foto: Gettyimages

 

 

Är du intresserad och vill veta mer? Ta kontakt med Daniel Eurenius på Peak Region! 

daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.