Innovation som drivkraft: Sverige måste satsa på innovativa SMF

Åre Business Forum 2024 samlar framstående aktörer från svensk politik samt stora nationella och globala företag i Åre under en tid när den svenska ekonomin navigerar genom en osäker global kontext och ränteläge. Bland deltagarna märks inte bara storföretagen, utan även små- och medelstora företag (SMF). Inom denna grupp finns nya, innovativa startups, vilka är avgörande för Sveriges innovationsförmåga och ekonomiska utveckling.

I skuggan av stora industriprojekt som H2 Green Steel och North Volt får vi inte glömma våra innovativa företag, som inte bara är framtida motorer i svensk ekonomi, utan också spelar en central roll i den gröna omställningen och innovations kapaciteten. Stora industriprojekt ger Sverige en unik chans att skapa en världsledande startupscen. Låt oss parallellt med den gröna industrialiseringen i norra Sverige, investera och accelerera innovationskraften, skapa arenor och tillsammans med industri och akademi utveckla testmiljöer där vi blir en ledande nod för global näringslivsförnyelse genom innovation.

Över 99 procent av alla företag i Sverige faller inom SMF-kategorin. Ungefär 2,29 procent av de ca 34 000 nya aktiebolag som startas varje år har hög innovationshöjd med en exponentiell lönsamhets- och tillväxtpotential. En Novusundersökning belyser dessa företags akuta finansieringsbehov och oro över sina möjligheter till tillväxt och att kunna utveckla nya, innovativa lösningar.

Vi står vid ett vägskäl, där traditionella industrier inte ensamma kan möta framtidens utmaningar. Det är avgörande att investera i både SMF och startups för att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle, men insatserna behöver separeras. Med rätt stöd är dessa företag inte bara potentiella exportsuccéer, utan också katalysatorer för ny teknik. Dock möter våra svenska startups betydande hinder, bland annat bristande finansiering och byråkratiska utmaningar. En starkare samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi är avgörande för att skapa en gynnsam tillväxtmiljö.

För att Sverige ska kunna leda utvecklingen och säkerställa en blomstrande framtid för dessa snabbväxande företag, föreslår vi tre åtgärder:

Ge innovativa startups effektiva stöd: Sverige behöver definiera och segmentera målgruppen innovativa startups. Förutom den höga innovations höjden och potentialen att växa, kräver dessa bolag längre utvecklingstid och är mer resurskrävande än andra SMF. De behöver effektiva stöd och riktade insatser för att frigöra tillväxtpotentialen. Idag ses alla SMF som en kategori, vilket inte ger våra innovativa startups rätt stöd för utveckling.  

Kraftsamla för innovation: Genom att etablera en nationell plattform för innovativa startups  kan vi säkerställa rätt tillgång till kapital, kompetens och nätverk i hela Sverige. Idag saknas samlad expertis och data om den målgruppen. Det gör det svårt att utforma och utvärdera effektiva insatser. Sverige behöver en oberoende, nationell organisation med kunskap, data och tydliga kontaktytor för att skapa bättre förutsättningar för att fler startups ska bli framtida svenska tillväxtbolag.

Investera i framtiden: Rikta statliga och privata investeringar mot dessa företag, särskilt inom områden som är avgörande för Sveriges hållbarhet och konkurrenskraft. Med världen i omställning till ett hållbarare och digitaliserat samhälle, har Sverige alla förutsättningar att bli en ledande nation inom innovation. Genom att fokusera på innovativa startups, säkerställer vi tillväxt, nya jobb och lösningar på nutidens största utmaningar.

Slutsats: Låt oss ta chansen och bli en internationell, ledande nod för innovativa startups. Rikta insatser rätt, baserade på aktuell fakta och data. Dessa företag är avgörande för vår ekonomiska dynamik, tillväxt och innovationskraft. Vi behöver en nationell strategi och koordination för att nå den fulla potentialen som våra svenska startups kan skapa.

Stina Lantz
CEO
Swedish Incubators & Science Parks

Anna Eklöf
CEO
Peak Innovation Science Park

 

 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.