Innovationsprojekt i företag

Utvecklar ditt företag en ny produkt, tjänst eller process? Nu öppnar Vinnova ett nytt erbjudande om finansiering till små och medelstora företag som vill starta och driva innovationsprojekt. 

Erbjudandet är öppet till 1 december 2020.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Med erbjudandet ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020” vill Vinnova stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag. De projekt som beviljas ska leda till nya produkter, tjänster eller processer och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i Sverige.

”I och med den stora betydelse som besöksnäringen har i vår region så ser vi inom Jämtland Härjedalen Turism gärna att även företag i den näringen ser möjligheterna med den här utlysningen och vi hjälper gärna till med att svara på eventuella frågor”, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism. 

Exempel på godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering. Erbjudandet riktar sig till aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda som kan presentera minst två årsredovisningar. Företagen ska helst redan ha en produkt på marknaden och nu vilja utveckla nya produkter, tjänster eller processer som har ett nyhetsvärde på marknaden och högt värdeskapande för företaget eller dess kunder. Projektresultaten ska även bidra till något eller några av de 17 hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

Vinnova finansierar upp till 50 procent av projektets kostnader till ett maxbelopp på 2 miljoner kronor. Erbjudandet är öppet till 1 december 2020.

Vinnova anordnar ett informationsmöte om utlysningen fredag den 16 oktober. Se mer information här.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Lina Lif. Epost: lina.lif@peakinnovation.se 

Daniel Eurenius. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.