Checkar för innovationsupphandling 2023 – hållbarhet, resiliens och säkerhet

ANMÄLAN ÖPPNAR 28 februari och stänger 4 april 2023.

Vinnovas utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till hållbarhet, resiliens eller säkerhet. Total budget för utlysningen är fyra miljoner kronor och beslut tas löpande.

Projekten ska bidra till hållbarhet, säkerhet eller resiliens. Stöd kan sökas att

  • Skapa kapacitet för innovationsupphandling
  • Ta fram beslutsunderlag för en möjlig innovationsupphandling
  • Förbättra en pågående innovationsupphandling.

 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.