Innovativa Startups

Nu finns möjlighet för startups med nyskapande produkter eller tjänster att söka upp till 300 000 kr för att bygga affärer!

I Vinnovas utlysning ”Innovativa Startups steg 1 våren 2021” kan nystartade företag söka medel för att bland annat utveckla och testa prototyper, testa hypoteser om marknad eller kundnytta, utveckla affärsmodeller eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning. Som nystartade företag räknas i det här avseendet de som är yngre än fem år. Företagen måste även uppfylla krav om att ha lägre årsomsättning än två miljoner kronor samt att de inte delat ut vinst.

Företagen kan söka upp till 300 000 kr utan krav på medfinansiering. Utlysningen är öppen för alla branscher, men Vinnova lägger stor vikt vid att projektens affärsidéer på ett tydligt sätt bidrar positivt till hållbarhet och jämställdhet i enlighet med FN:s globala mål.

Efter projektslut förväntar sig Vinnova att deltagande företag ska ha uppnått målsättningar kring exempelvis produktutveckling, riskreducering, attraherat nya kunder eller finansiärer samt förstärkt företagets position. I den förra ansökningsomgången, som stängde i mars 2020, fick Vinnova in 796 ansökningar, varav 150 kunde beviljas stöd. Sista ansökningsdag är 19 januari 2021.

 

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Lina Lif, Peak Region. E-post: lina.lif@peakinnovation.se. Tel: 070-650 51 86.

Daniel Eurenius, Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

 

 

 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.