Internationellt personalutbyte inom AI

Skulle ni vilja öka er kunskap inom AI och/eller skapa samverkan med andra organisationer inom AI? Nu finns möjlighet att söka upp till 500 000 kr hos Vinnova för att göra personalutbyten med organisationer i andra länder.  

Området AI (artificiell intelligens) kan definieras på många olika sätt. Inom ramen för den här utlysningen definierar Vinnova AI som en maskins föråga att imitera intelligent mänskligt beteende och tillämpning av tekniker som idag typiskt inkluderas i begreppet, till exempel maskin- eller djupinlärning. Artificiell intelligens betecknar också det område av vetenskap och teknik som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Ökad användning av AI innebär allt högre krav på kompetensförnyelse. Vinnovas utlysning syftar därför till att öka kompetensen inom tillämpad AI och förstärka samarbete mellan Sverige och andra länder inom området. Erbjudandet är öppet för företag, offentliga organisationer och forskningsorganisationer som har möjlighet att göra personalutbyte mellan Sverige och Brasilien, Frankrike, Kanada, Tyskland samt USA. Utbytet kan vara en till sex månader.

Utbytet kan ske på följande två sätt:

  1. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att ge en anställd möjlighet att arbeta på en organisation i ovan nämnda länder, för att stärka hens AI-kompetens inom ett visst område.
  2. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att bjuda in en AIexpert från länderna ovan att komma till organisationen i Sverige och arbeta i deras AI-verksamhet.

Varje projekt kan få maximalt 500 000 kr och bidragen beviljas med högst 50 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Utlysningen har flera ansökningsperioder med följande deadlines:

  • 29 januari 2021 kl 14:00
  • 26 februari 2021 kl 14:00
  • 31 mars 2021 kl 14:00
  • 30 september 2021 kl 14:00

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledarePeak Region. E-post: lina.lif@peakregion.se

Text: Lina Lif

Foto: Getty Images, Unsplash 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.