Interreg - förstudie SOURCE

Peak Innovation har fått beviljat medel från Interreg Sverige-Norge programmet och Region Jämtland Härjedalen för att genomföra förstudien  

SOURCE – Sustainable develOpment of hoUsing for ReCreational usE.  

Förstudien pågår från 1 nov 2021 till 30 juni 2022, och ska genomföras i samband med Nationalparken Næringshagen i Oppdal. Projektet ligger under Interreg-delområdet Nordens Gröna bälte och under insatsområde; små och mellanstora företag.  

Förstudien har som mål att mobilisera aktörer och bygga samverkan och kapacitet för ett kommande Interreg genomförandeprojekt, inom hållbar utveckling av fritidshus i Region Jämtland Härjedalen och Tröndelags fylke. Projektet ämnar att etablera ett kompetensnätverk som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

SOURCE vill arbeta för en hållbar utveckling av fritidshus med miljö och klimatet som premiss, för att tillvarata naturen som kommuner med många fritidshus är beroende av.

I tillägg vill projektet jobba med EUs taxonomi för hållbar utveckling och hur små och mellanstora företag redan kan bruka taxonomin som ett verktyg för hållbar utveckling.  

Förstudien bygger vidare på nätverk och erfarenheter från Interreg projektet SMICE och projektet Kompetanseløft for bærekraftig fritidsnæring.  

Läs slutrapporten här

Slutrapport SOURCE_final

Vill du veta mer? 

Erik Melin Söderström
Projektledare SOURCE (SE)
 
Tel: +46 70 541 97 19  
E-mail: erik.m.soderstrom@peakinnovation.se 


Christina Ekeheien
Prosjektleder SOURCE (NO)
 
Tel: +47 952 12 962 
E-mail: christina@nasjonalparkhagen.no 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.