Innovationsdag & framtidsspaning 

GAMLA TEATERN ÖSTERSUND
26 januari 12:00-17:00

Hur ser Jämtland ut år 2050? Vad behöver vi känna till för att fatta rätt beslut idag som bygger förutsättningarna för morgondagens Jämtland? Hur stämmer detta överens med våra visioner – vart är vi på väg?

Intervjuer från dagen

Maria Kumpula 
Region Jämtland Härjedalen

Anders Fällström 
Mittuniversitetet

Jenny Engström 
Vinnova

Claes.Göran Carlsson 
Samling Näringsliv

Anders Wennerberg
Östersunds Kommun

Innovationskraft genom samsyn & samverkan

AXPLOCK UR DAGENS AGENDA

Dagen bjuder på bland annat invigningstal av landshövding Marita Ljung, presentationer av framtidsscenarios för Jämtland med Kairos Future, senaste nytt kring regionens utvecklingsstrategi för 2050, panelsamtal kring Jämtlands framtid och framtidsspaning med Vinnova

Välkommen till ett samtal om framtid, omvärld, samverkan, innovationsstöd och tillväxt!

Marita Ljung
Landshövding
Länsstyrelsen Jämtlands län

Jenny Engström
Vinnova

Mia Forsgren
Kommunikationschef 
Diös

Anders Fällström
Rektor
Mittuniversitetet 

Magnus Aspegren
Regional utvecklingsdirektör

Region Jämtland Härjedalen

Karl Johan Tegner
Konsult och framtidsstrateg
Kairos Future.

Kairos Future

Att förstå regionens utmaningar och förutsättningar idag krävs för framgång på kort sikt. Att förstå vad det kommer vara imorgon är hur man skaffar långsiktigt försprång. Trender och framtidsscenarier är en kraftfull utgångspunkt i regionens utvecklings- och innovationsstrategi.

Under Jämtland Beyond Tomorrow presenterar Kairos Future sin framtidsstudie av Jämtland 2050.

Kairos Future är ett internationellt forsknings- och managementkonsultbolag med fokus på omvärldsanalys och strategi.

JÄMTLAND BEYOND TOMORROW är mötesplatsen för beslutsfattare inom offentlig och privat sektor, strateger, forskare, branschorganisationer samt beslutsfattare inom idéburna organisationer. 

PROGRAM

11.30 Incheckning fram till 12.45

12.00 Lunch

13.00 Välkommen!

13.15 Inledningstal Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län.

13.25 Framtidsscenario 2050 Karl Johan Tegner, Karios Future. 

14.15 Panelsamtal Moderator Mia Forsgren.
Deltagande i panelen Marita Ljung, Anders Fällström,
Stefan Hallgren, Magnus Aspegren. 

15.00 Fikapaus

15.15 Regional utvecklingsstrategi, Region Jämtland Härjedalen
Maria Kumpula, Kim Srömmer, Linda Forss, Ingrid Ahnlund Rode, Amelie Rahbek.

15.35 Samisk regional utvecklingsvision, Jerker Bexelius Gaaltije.

15.50 Framtidsspaning, Ylva Strander Vinnova.

16.10 Summering och avslut

16.20 Nätverksmingel 

Vill du vara med och skapa morgondagens Jämtland?

Konferensen är kostnadsfri och finansieras genom projektet Invest in Innovation. 

Har du frågor kring eventet?

Kontakta Lena Henriksson, Peak Innovation på lena.henriksson@peakinnovation.se

Välkommen!  

JÄMTLAND BEYOND TOMORROW är en del av projektet Invest in Innovation som drivs av Peak Innovation. Projektet finansieras av  Samling Näringsliv, IUC Z-Group, Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dagen arrangeras i samarbete med Jämtkraft.

Presentationer PDF

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.