Jämtland – hem för världens avancerade digitala hälso- och sjukvårdtjänster

Coronapandemin har inneburit att användandet av digitala verktyg inom hälso- och sjukvården ökat radikalt. Ganska okänt är att flera avancerade digitala tjänster har utvecklats med hjälp av Region Jämtland Härjedalen och EU tillsammans med länder i Europa, näringslivet på bygden och multinationella företag.

På Projektcenter i Östersund sitter det framgångsrika innovationsteamet som tagit stora EU-projekt till regionen, och vi möts – så klart – online.

Våren 2020 har präglats av Coronapandemin. Covid 19 har förutom att orsaka lidande satt en enorm press på vården. Den här våren har också inneburit en skjuts fram för digitala möten och tjänster i alla delar av samhället, hälso- och sjukvården är inget undantag. Förändringen av arbetssätt har skett anmärkningsvärt snabbt i den annars tröga hälso- och sjukvårdsorganisationen.

– Användningen av våra fyra digitala tjänster har ökat med 300 procent, ska man vara krass har våra digitala möten med patienter ökat med hela 1200 procent, säger Göran Larsson, forsknings- och utvecklingsdirektör på Region Jämtland Härjedalen.

Göran Larsson, är tillsammans med Marie Sherman och Mikael Lilja delar av den grupp som leder Projektcenter inom Region Jämtland Härjedalen. Marie Sherman är manager för projektcenter och koordinerar EU-projekten som de arbetar med, Mikael Lilja är forskningsansvarig läkare. Den här trion utgör kärnan i ett framgångsrikt team som tillsammans med sina partners runt om Europa bidrar till omfattande innovationer inom hälso- och sjukvården. Under de senaste fyra åren har de varit delaktiga i och tagit fyra av EU:s Horisont-projekt till regionen. Horizon är EU:s innovationsprogram med över 100 miljarder euro avsatta till forskning och utveckling inom ett flertal olika branscher, syftet är att lösa en social utmaning. Konkurrensen är stenhård för att få finansiering av ett forskningsprojekt, bara 1 procent av alla ansökningar beviljas. Men team Göran, Marie och Mikael har hittills beviljats 66 procent av sina ansökningar – fyra befintliga och tre på väg in.

Namnet horisont ger en bild av att man blickar långt fram – in i framtiden om man så vill. Och EU-projekten är långsiktiga. Det tar minst fem år innan ett digitalt projekt är klart för användning i större skala, bland annat för att det tar tid att samla tillräcklig med evidens – man måste kunna lita på systemen.

C3 Cloud – en plattform för kommunikation för patienter med flera kroniska sjukdomar

Det första projektet C3 Cloud, kom de med i på ett bananskal, berättar Marie Sherman.

 

– Men sedan måste man leverera annars blir det inget mer.

C3 Cloud är ett samarbetsprojekt mellan forskningsinstitutioner, tekniska företag och tre sjukvårdsregioner i Europa. Det är en plattform för kommunikation för patienter med flera kroniska sjukdomar, ett hjälpmedel att forma en individuell vårdplan som undviker krockar mellan de enskilda behandlingarna för respektive diagnos.  C3 Cloud innehåller ett antal digitala plattformar som koordinerar de olika behandlingarna och mediciner och där hälso- och sjukvården, patienten och anhöriga kan hämta information avsett till rätt målgrupp.

– Det är enorm hjälp för alla, säger Mikael Lilja. Det är en utmaning att behandla multisjuka patienter, de hamnar lätt i stuprör.

C3 Cloud avslutats i sommar. Nu utvecklas C3 Cloud vidare med Covid 19 som ytterligare en faktor för multisjuka som är i riskgruppen för Covid 19. Samtidigt arbetar Projektcentrat på att hitta en lösning för att implementera C3 Cloud lösningen och kommersialisera produkten så att fler kan få tillgång till den.

Det första Horisontprojektet ledde vidare till fler. Till exempel projekt för att utveckla digitala plattformar för patienter med högt blodtryck och hjärtproblem, och samlingsplattform för mobil hälsa. Framgångsreceptet för att bli en partner är att bidra med kunskap inom alla olika delar; innehåll i projekten, it, juridik och kliniska aspekter. Att vara aktiv och delta i diskussioner och möten och ge av sin kunskap. Nätverka, bygga relationer, vara en stark part att lita på.

– Allt det har vi gjort, säger Marie Sherman. Därför får vi ofta förfrågningar att vara en partner, med allt större del av budgeten och allt mer ledande funktioner.

Från bananskalet byggdes visionen vidare

Att bli en ledande part inom innovation för hälso- och sjukvård. Att knyta ihop näringsliv, akademi och offentlig sektor för att tillsammans skapa en helhetslösning för innovationer inom vården.

– Vi måste ha en helhetssyn på vården, på samarbeten, på allt som påverkar en positiv utveckling Vi kan inte sitta hemma och tro att vi kan allt själva, inom och mellan olika förvaltningsområden vi måste komma ut, säger Marie Sherman.

Så här i Jämtland sitter nu ett team och driver framtidens hälso- och sjukvård framåt. Inte bara för regionen, utan för Sverige, Europa och världen. Och Jämtland Härjedalen lämpar sig väldigt bra att testa och forma framtidens digitala vård enligt Göran Larsson:

 

– Vi har en tio år äldre befolkning än stora delar av resten av Sverige och Europa, vi bor i glesbygd där det kan vara svårt att fysiskt ta sig till vårdinrättning och vi har en vikande ekonomi. Vi kan testa systemen här, när resten av Europa nått samma demografiska situation som vi kan de bara köra.

Om coronapandemin ska ha något gott med sig kan det vara att tröskeln för att införa digitala innovationer inom vården drastiskt tagits bort.

– Behoven av de digitala tjänsterna inom vården har blivit ännu tydligare i och med corona. Vi har vetat om det men nu är det mer allmänt känt. Men det organisatoriska är tio gånger svårare än det tekniska, säger Göran Larsson. Vi måste ha kvar det gamla med fysiska patientmöten men samtidigt föra in de nya digitala verktygen. Det är utmaning att få ihop det här. Vi måste helt enkelt bli bättre på att förstå vad som kan fasas ut och vad som bör fasas in!

Trion bakom Projektcenter håller till på e-Hälsocentrum i Östersund. eHälsocentrum är sedan ett par år en samlingsplats där näringsliv, akademi och offentlig sektor sitter sida vid sida. Idéer föds och plockas upp, och utvecklas till kommersiella produkter eller tjänster av entreprenörsdrivna företagare. Och nu kopplas två stora regionala utvecklings- och innovationsprojekt ihop genom ett, enligt Marie Sherman, unikt samarbete i en region:

Peak Region har sitt EU-finansierade Invest in Innovation-projekt som syftar till att öka konkurrenskraften genom att stötta utveckling av innovationer hos små och medelstora företag. Regionen har fått EU-medel för att driva Regionalt Resurscenter som ska stärka företag och offentliga aktörers deltagande i de större EU programmen genom sina insatser på forskning, teknisk utveckling och innovationer.

– Vi ska samarbeta för att öka antalet ansökningar för större projekt inom EU.

Marie Sherman brinner för att dela med sig av sina erfarenheter till andra

– Vi har genom att vara involverade i stora EU-projekt, framför allt inom hälso- och sjukvård, samlat på mycket kunskap och erfarenheter som andra lokala aktörer kan dra nytta av.

Drivkraften är dubbel i Projektcenters team. Det handlar såväl om innovativa lösningar som hjälper människor till bättre hälsa som innovativa samarbeten över gränserna för att vinna nya marker och nå ut. Att Marie Sherman själv är en innovativ entreprenör har hon bevis på, 2019 fick hon Peak Regions utmärkelse Innovation Champion som delades ut på Guldgalan.

Hennes budskap till andra är:

– Våga! Gå utanför länsbubblan! Prata med oss och ta del av vår kunskap, delta i våra förelösningar, satsa på dig själv och var modig.

Text: Eva Brandsmas, CDC. Foto: Esther-Ann. Unsplash

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.