Lösningar för hållbar och hälsosam mat

Vill du utveckla en innovativ lösning som bidrar till omställning till mer hållbar och hälsosam mat? Nu öppnar LidlFutureInitiatives en utmaningsdriven utlysning där företag, universitet och andra aktörer kan söka medel.

Idag finns stora utmaningar inom livsmedelsindustrin, inte minst genom att maten står för ungefär av en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Människors matvanor är dessutom den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige.

Genom LidlFutureInitiatives vill Lidl ge chansen till de som kan skapa förändring och vill prova nya och annorlund lösningar. De välkomnar ”utmanare, de som är påhittiga och de som bär på handlingskraft”. I potten finns 11 miljoner kronor som kommer från Lidls egna kunder från prishöjningen av plastkassar. Utlysningen är öppen för företag, ideella organisationer, universitet, högskolor samt andra aktörer med möjlighet att bidra till omställningen. Initiativ där flera aktörer samverkar välkomnas särskilt. Ingen medfinansiering krävs.

Bland de områden som ingår i utlysningen finns jordbruksproduktion, framtidens hälsosamma och hållbara mat, digitala lösningar som transformerar livsmedelssystemet, minskat matsvinn och beteendeförändring hos konsumenter. Aktiviteter som kan genomföras är bland annat tester och piloter, framtagande av lösningar och forskning och utveckling nära test- och implementeringsfas. Projektens resultat ska bidra till ett eller flera av FN:s globala mål.

– Jämtlands gröna näringar har stor betydelse för länet och är i framkant i utvecklingen. Den här utlysningen är en intressant möjlighet för de som vill driva innovativa idéer som relaterar till livsmedel, säger Ole Rönning Kristianssen, Affärsutvecklare på Grönt Center i Ås.

 Ansökan är öppen till 13 september och bedöms av Lidls interna jury i samarbete med en extern expertpanel med personer från bland annat Sweden Foodtech, Sveriges Lantbruksuniversitet och RISE Jordbruk & Livsmedel.

 

Text: Lina Lif

Foto: Brooke Lark, Unsplach

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.