Lisa Thambert, Omsorgsförmedlingen

Människor ska få leva sitt liv tills de dör

Omsorgsförmedlingen är ett traineeprogram för unga som vill arbeta inom äldrevården. Det är också ett digitalt stödprogram som kan avlasta beställarna, oftast kommuner. Initiativet startades av Lisa Thambert, dels utifrån egna erfarenheten av vårdyrket, dels via insikten att Sveriges befolkning snabbt blir allt äldre – och att det finns färre och färre som är villiga att arbeta i branschen.

– Det finns väldigt många svenskar över 80 år, och de blir snabbt fler. Samtidigt är det få unga som söker jobb inom äldreomsorgen, eftersom många upplever att det inte finns något stöd, säger Lisa Thambert, grundare av Omsorgsförmedlingen.

Den här insikten slog Lisa Thambert redan när hon som yngre arbetade inom äldreomsorgen, och konstaterade att det var världens bästa jobb – men att ansvaret var för stort i förhållande till det stöd man fick. Så småningom blev det startskottet för en helt ny verksamhet, som fick namnet ”Omsorgsförmedlingen”. Insikten från ungdomen – i kombination med det faktum att äldreomsorgen förväntas sakna 65 000 årsarbeten till år 2030 utgjorde grunden för idén.

– Man pratar ofta om äldreomsorgen som ett enkelt jobb, men jag menar att det handlar om så mycket mer. I paniken över personalbrist har man dock bara pratat om att det behövs fler händer, inte att det behövs mer kompetens.

Det här är själva kärnan i Omsorgsförmedlingens vision, att skapa förutsättningar för unga att stanna inom yrket; med rätt utbildning och stöd i ryggen kan fler se branschen som attraktiv.

– Människor ska få leva tills de dör, på sitt sätt – och det kräver kompetens. Jag vill att unga ska söka sig till en stolt och attraktiv äldreomsorg. Därför utbildar vi en ny generation omsorgsmedarbetare som kan ge äldre ett värdigare liv.

Och Lisa är positiv till att det är fullt möjligt att genomföra både en attitydförändring och en statushöjning av jobb inom hemtjänst och äldrevård.

– Vi gjorde ett pilotprojekt i somras, där över 90 procent av deltagarna var positiva till initiativet. Vi har även timanställt 10 unga ambassadörer som ska få fler jämnåriga att prova på yrket. Den stora utmaningen nu är att utveckla en modell som är lätt för våra kunder att förstå, köpa och implementera.

Text och bild: Trampolin PR

Omsorgsförmedlingen är ett av startup-bolagen i Peak Incubator 21/22. Vill du veta mer om vårat erbjudande och hur vi stöttar startup på sin tillväxtresa – kontakta någon av våra affärsrådgivare eller läs mer här.

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.