Nopef erbjuder finansiering till nordiska företag som vill etablera sin verksamhet på internationella marknader utanför EU/EFTA-området. Stödet erbjuds i form av ett räntefritt, villkorsbundet lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet.

Nopefs målsättning är att stödja implementeringen av nordiska gröna lösningar och teknologier på internationella marknader. Nopefs finansieringsstöd avser hjälpa nordiska företag att planera, utveckla och implementera kommersiella demonstrations- och pilotprojekt för innovativa miljö- och klimatlösningar.

Relevanta projekt inkluderar lösningar inom områden som energieffektivisering, infrastruktur, industri, vatten- och avloppsvattenhantering, avfallshantering och förnybar energi. Stödet från Nopef skall användas för förstudier, projektplanering och utveckling samt övriga förberedande aktiviteter, som har som mål att förverkliga implementeringen av ett demonstrations-/pilotprojekt. Stödet kan inte användas för direkta investeringar i maskiner, produkter, råmaterial, lagerutfyllnad, anläggningar eller driftkostnader.

Godkända projekt måste gälla en teknologi, produkt, tjänst eller affärsmodell som har ett demonstrationsvärde och skalbarhetspotential i projektlandet. Teknologin, produkten eller tjänsten måste även vara kommersiellt godkänd i Norden eller i ett annat land. En lokal partner/kund måste också ha identifierats för projektet.

”Den hotande klimatkrisen världen över gör att efterfrågan på gröna lösningar förväntas öka över tid, samtidigt som fler investerare väljer bort fossil energi från sina portföljer. Det i kombination med Sveriges långa tradition av naturvård och smarta tekniska lösningar stärker svenska företagens position på marknaden. Den gröna omställningen innebär flera stora systemskiften där innovativa miljö- och klimatlösningar är en oerhört viktig pusselbit. Sök Nopefs finansieringsstöd och låt oss bygga en bättre framtid tillsammans!”
– Kim Strömmer, Klimatsamordnare på Region Jämtland Härjedalen.

Stödet kan täcka upp till 40% av kostnaderna till ett maxbelopp på 50 000 euro. Stödet är ett villkorsbundet räntefritt lån som omvandlas till ett bidrag efter slutförande av projektet. Om projektet genomförs och leder till etablering av ett utländskt företag eller en investering, omvandlas hela Nopef-beloppet till ett bidrag. Om projektet inte genomförs som utländsk företagsverksamhet, omvandlas 50% av beloppet till ett bidrag.

Ansökningar tas emot kontinuerligt men bedöms i olika omgångar. Bedömningsdatum som finns kvar för 2020 är 25 september, 30 oktober och 27 november. Handläggningstiden är vanligtvis 5-6 veckor.

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Text: Lina Lif

Foto: Sam-Balye on Unsplash

 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.