Nyfiken på AI? Nu finns finansiering att söka för företag som vill komma igång!

I höst finns möjlighet för företag att söka finansiering för att genomföra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap om kapacitet inom artificiell intelligens. 

 I Sverige förutspås artificiell intelligens (AI) bli en allt viktigare pusselbit för landets innovations- och konkurrenskraft. För Vinnova är därför AI ett prioriterat område där det görs ett flertal specifika AI-initiativ som alla grundar sig i myndighetens rapport ”Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle”.  

 Utlysningen ”Starta er AI-resa” riktar sig till företag i syfte att stimulera dem till att snabbare komma igång och dra fördelar av AI. Projekten ska öka företagens kunskap, kompetens och kapacitet inom AI samtidigt som deras erfarenheter och insikter kan delas med omvärlden för ökad effekt.  

– Det är lätt att låta sig avskräckas av begreppet AI. Men för vanliga företag så handlar det inte alls om raketforskning, utan om att med hjälp av smarta IT-lösningar dra nytta av all den information och data som redan genereras i verksamheten. Det handlar inte bara om effektivisering och kostnadsbesparingar, utan också om att utveckla nya tjänster och skapa framtida säljmöjligheter, säger Jakob Lindvall som driver det Åre-baserade företaget Wide Ideas.

Genom utlysningen ges företag möjlighet att få stöd för kortare projekt, men projekten uppmanas samtidigt ha långsiktiga perspektiv i att leda till nytta för organisationen genom exempelvis effektivisering eller förbättring och utveckling av produkter och tjänster. 

Definitionen av AI som utlysningen utgår ifrån är ”förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende”. Enligt Vinnova är just förmågan att lära något som ligger bakom de stora framgångar som skett på området under de senaste åren och maskininlärning (Machine Learning, ML) har varit centralt för den stora ökningen av AI-tillämpningar. Då ML är det mest utvecklade och ofta mest lättillgängliga området att börja med, fokuseras utlysningen därför på projekt inom ML. 

Företag kan ansöka om max 500 000 kr (50 % medfinansiering krävs), sista ansökningsdag är 30 september.

 

Text: Lina Lif

Foto: Franki Chamaki, Unsplash 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Region och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Daniel Eurenius. Peak Region. E-post: daniel.eurenius@peakregionsciencepark.se

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.