Öka Innovationskraften

Ett seminarium om innovation och finansiering
15 december klockan 16.00-18.30

Visste du att det i EU:s Horisontprogram 2030 finns en pott på nästan 80 miljarder EURO tillägnad forskning och innovation? Vi vill att mer av dessa pengar hamnar i Jämtland. Skulle det vara intressant för er att ta del av de pengarna?

Det tror vi, och därför vill vi bjuda in dig/er till ett seminarium för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa er att utforska era innovations-, finansierings-, och utvecklingsmöjligheter.

Region Jämtland Härjedalen har nyligen startat upp ett Regionalt ResursCenter, som tillsammans med Peak Regions projekt Invest in Innovation ska möjliggöra för företag och organisationer att ansöka om finansiering för innovation och företagsutveckling. Målet är att en större del av medlen i EU:s Horisontprogram bidrar till utveckling i mellersta Norrland.

Regionen har sedan 2014 arbetat aktivt med andra aktörer i EU för att generera regional utveckling med fokus på hälsa och sjukvård. Genom att delta i flera projekt med finansiering från Horisont så har vi nu skapat ett omfattande kontaktnät både nationellt och internationellt med kunskap och kompetenser i att driva och utveckla projekt med bäring på framtidens samhälle.

En ökad innovationskraft ger fler affärer och stark regional utveckling och det är nu dags att dela med sig av den nyvunna kunskapen till andra branscher och organisationer!

 

Plats

Vår ambition är att träffas fysiskt och vi tar såklart största hänsyn till rådande läge och aktuella rekommendationer. Om det inte är möjligt att genomföra seminariet så bli det ett webinar.

Anmälan

Anmäl er till: sara.wemstad@regionjh.se senast 9/12

 

 

Varmt välkomna till en givande eftermiddag!

Anders Landström
Projektledare Regionalt ResursCenter

Daniel Eurenius
Projektledare Invest in Innovation

Sara Wemstad
Projektadministratör Regionalt ResursCenter

Program

  • Inledning
  • Om Regionalt ResursCenter och Invest in Innovation
  • Hur tar man del av EU:s Horisont-pengar? Och vad ger det för utveckling och affärsmöjligheter? Exempel från två aktörer.
  • Diskussion och frågor

Seminariet arrangeras i samråd med Samling Näringsliv och IUC-Z-GROUP

Seminariet sponsras av Iron Mountain

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.