JÄMTLAND - VÄRLDSLEDANDE ARENA FÖR VINTERPARASPORT

JÄMTLAND – VÄRLDSLEDANDE ARENA FÖR VINTERPARASPORT

Erfarenheten av att rodda stora evenemang och smart byggda arenor var avgörande när Östersund och Åre fick frågan om att arrangera ett av världens största idrottsevenemang – Special Olympics World Winter Games. Den 5 februari 2021 är det dags för invigning med över 2000 atleter med intellektuell funktionsnedsättning på plats – och med den olympiska elden brinnande.

Karin RIddar, Parasport Sverige. Foto: Susanne Kvarnlöf

Det är fantastiskt roligt att det intensiva arbete som lagts ner på att visa att vi är en region för vinterparasport har gett resultat, säger Karin Riddar, verksamhetsutvecklare hos Parasport Sverige.

Redan nu pågår förberedelserna inför Special Olympics World Winter Games för fullt. Det gör det även för Special Olympics Sweden Invitational Games 2020 då evenemanget ska genomföras i mindre skala för att testa arenor och tävlingsupplägg. Allt måste klaffa när världens blickar vänds mot Östersund och Åre. Karin låter entusiastisk när hon beskriver engagemanget från näringsliv, kommuner och idrottsföreningar.

– Hotellen har gjort investeringar, de bygger om, anpassar rum och andra utrymmen. Transporter och anläggningar förbättras. Det händer saker i hela kedjan. Känslan är att man vill göra det här, istället för att det är ett måste.

Arena för parahockey

Östersund har haft en hög ambitionsnivå redan från början, menar Karin. De förstod tidigt att evenemang kan driva samhällsutvecklingen och Östersund Arena är ett bra exempel.

Den är mycket större än vad som krävs för kommuninvånarnas behov och byggdes för att kunna ta emot parahockey. Och på köpet fick vi en arena som fungerar utmärkt för stående hockey, förklarar hon.

Det finns få orter i världen som kan arrangera vinterparasport. Därför vände sig Internationella paralympiska kommittén till Östersund. Efter många väl genomförda internationella tävlingar i parahockey räknas nu Östersund Arena till en av världens främsta parahockeyarenor.

– Alla dessa tävlingar lägger vi under relativ lågsäsong. Företagare och andra aktörer har fått konkreta exempel på hur ett evenemang kan vara motor för regionen och det ger såklart mersmak, säger Karin.

Peak Innovation-projekt

Tidigare var intresset ganska svalt för parasport, men 2016 beslöt styrelsen för Parasport Sverige att förlägga satsningen på vinterparasport till Jämtland Härjedalen. Karin anställdes av Peak Innovation för att få fart på parasportutvecklingen i regionen.

Peak Innovation tog rollen som koordinator och möjliggjorde därmed för andra att agera. Regionens aktörer vaknade till liv och förstod att de måste samverka. Som bonus omnämns nu alltid Östersund i alla sammanhang där vinterparasport diskuteras, säger Karin.

Nästa steg blev att ”låsa fast” IPC, som Karin uttrycker det, i ett avtal där ett antal parasportprojekt planeras i regionen och som kröns med VM i fem av de sex paralympiska vinteridrotterna 2023.

Med en långtidskalender vet vi vilka tävlingar som kommer att arrangeras här, vilket gör det tryggare för näringsliv och kommuner att våga investera och satsa på infrastruktur.  

Sofia Störling, Special Olympics World Winter Games 2017 Österrike. Foto: Parasport Sverige

Nästa steg - Jemtland Innebandy

Den långsiktiga förhoppningen är att få fler aktörer att engagera sig och ta fram egna erbjudanden, som till exempel Jemtland Innebandy som vill starta upp en parasektion, oberoende av Parasport Sverige.

Ytterst handlar det om att öka kunskapen och ändra attityder. När vi förstår att vi alla är lika olika har vi kommit långt. Och det som är nödvändigt för några få är ofta bra för alla. Det lönar sig helt enkelt att vara inkluderande, avslutar Karin.

Nicki Eby, vd Clarion Hotel Grand Östersund

Hallå där Nicki Eby, vd för Clarion Hotel Grand Östersund, varför är Special Olympics viktigt för regionen?

Special Olympics betyder otroligt mycket för Östersund, Jämtland och Sverige. Tävlingen handlar om mångfald och inkludering för en växande målgrupp som är helt ny för oss: människor med intellektuell funktionsvariation. Vårt värdskap och bemötande blir avgörande om evenemanget blir en succé eller inte. Tar vi hand om de tävlande och tillresta på rätt sätt under Special Olympics och övriga parasporttävlingar kommer de att komma tillbaka för träningsläger, semestrar och tävlingar. Långsiktigt kommer parasporten att ge stora positiva turistekonomiska effekter i hela Jämtland där inte bara hotellen utan även handeln och övriga näringslivet kommer att gynnas. Förutom dessa effekter vet vi också att vi lyfter en målgrupp där ohälsotalen är otroligt höga.

Om tävlingen

Special Olympics World Games är världens största breddidrottstävling för atleter med intellektuell funktionsnedsättning. Evenemanget arrangeras vartannat år och växlar mellan sommar- och vinteridrotter. 2021 hålls evenemanget i Östersund och Åre 2-12 februari.

Sju idrottsgrenar:
Alpin skidåkning
Längdskidor
Snöskolöpning
Konståkning
Snowboard
Speed skating
Innebandy

Antal involverade:
105 nationer
2 000 aktiva
3 000 anhöriga
2 500 volontärer

Effekt och resultat:
95 000 gästnätter
Träningsturism

Så här har samarbetet med Peak Region sett ut

Peak Regions innovationsmiljö initierade regionens parasportutveckling genom att 2014 driva satsningen Sweden for all, som syftade till att stärka Sveriges parasportmöjligheter från ett brett angreppssätt inom områden som folkhälsa, turism, utrustning och social gemenskap. Under 2016 deltog Peak Innovation i planering och finansiering av workshopen Para Athletes Pathway tillsammans med bland annat Sveriges Paralympiska kommitté och IPC (Internationella Paralympiska Kommitté). Detta resulterade i ”The Östersund Declaration” – den paralympiska vinteridrottens framtid. Peak Innovation koordinerade under 2017 utvecklingen av regionens förutsättningar för vinterparasportevenemang. Tillsammans med landshövdingen arrangerades samma år eventet ”Uppstartsmöte Jämtland – en internationell nod för vinterparasport”, där koordineringsarbetet lämnades över till en arbetsgrupp bestående av bland annat Parasport Sverige och Parasport Jämtland/Härjedalen.

TEXT: JANNA THALÉN
BILD: SPECIAL OLYMPICS SVERIGE / SUSANNE KVARNLÖF

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.