Digital plattform för fossilfria transporter

Pressmeddelande:

En ny digital plattform ska samlat visa upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas ut. Det kommer att göra det enklare för företag och hushåll att planera sin omställning till fossilfria transporter. Tillväxtverket har nu beviljat stöd till plattformen som tas fram i tio regioner men som ska kunna användas i hela landet. Projektet finansieras av Tillväxtverket genom ERUF.

– Många som vill ställa om till fossilfria transporter upplever idag att det är svårt att veta om det kommer att finnas tillgång till el och fossilfria drivmedel. Med en rikstäckande digital plattform får de en möjlighet att planera och vara med och påverka utvecklingen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

För att nå klimatmålet för transportsektorn och minska utsläppen med 70 procent till 2030 (jämfört med 2010) är utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur en nyckel. Många företag har idag svårt att planera för hur de ska ställa om sin fordonsflotta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel.

Gemensam digital plattform

Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att arbeta fram en gemensam digital plattform som offentliga aktörer nu ska utveckla tillsammans med näringslivsaktörer i Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Gotland, Örebro och Jämtland Härjedalen och Kalmar.  

Plattformen kommer innehålla regional information om utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur för både personbilar och lastbilar. Det ska även finnas en strategisk del där små och medelstora företag kan komma med förslag på infrastrukturutbyggnad baserat på näringslivets egna prognoser. Det kommer också bli möjligt att testa olika scenarion för till exempel nyetableringar och bostadsbyggande och på det sättet ge politiken på lokal, regional och nationell nivå ett bättre beslutsunderlag.

Genom att synliggöra hur snabbt utbyggnaden i olika regioner kommer att gå är förhoppningen att både fler företag och hushåll ska våga investera i el- och biodrivna fordon.

Tillväxtverket beviljar nu projektet ett stöd på 11 miljoner kronor och arbetet med att ta fram plattformen kommer att inledas omgående. Det kommer att ledas av Peak Innovation i samarbete med VTI , Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Kalmar, Region Kalmar län, Coompanion, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr, Länsstyrelsen Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Gotland.

Namnlöst-1_Rityta 1

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.