Förstudie – Innovationsarena för Hållbar Energi i Jämtlands län

Denna förstudie syftar till att utveckla och framställa strategier för att undersöka, tydliggöra och kartlägga förutsättningarna att bygga en europeiska konkurrenskraftig innovationsarena för hållbar energi i Jämtland. Bakgrunden till förstudiens ansats är den position som Jämtland tagit inom både S3, marknadsföring och insatser för etableringar utifrån styrkeområdet Hållbar Energi.  Förstudiens resultat ska kunna ligga till grund för ett eller eventuellt flera kommande genomförande projekt som kan bidra utveckling och implementering av den regionala smarta specialiseringsstrategin inom hållbar energi samt den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med fokus på globalt mål 7, 9, 11 och driva regionens utveckling mot en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid. Projektet ligger i kedjan utveckling av kunskap och strategier vilken mäts med antal framtagna underlag/strategier/ planer och bidrar till Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 20212030 (2020/21:133)

 

 

Fakta

Projekttid: 09/2023 – 03/2024

Total budget: 851 509 SEK

Kontaktperson: Daniel Eurenius

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.