Förstudien – Regional Förnyelse Jämtland Härjedalen

Denna förstudie syftar till att undersöka, tydliggöra och kartlägga förutsättningarna på systemnivå för hur utförarnivån i innovationsekosystemet i Jämtlands län kan arbeta för att utveckla färdigheter för smart specialisering. Vilka flaskhalsar och inlåsningseffekter som idag återfinns i våra stödjande system med utgångspunkt från våra geografiska förutsättningar. Förstudien ska kartlägga och ge en nulägesbild och strategi framåt för att kunna bygga en värdeskapande och effektiv stödjande samverkans- och innovationsstruktur. Vårt län definieras som en lågdensitetsekonomi med ett entreprenöriellt regionalt innovationsekosystem i norra Sveriges inland. Förstudien ska inhämta kunskap från aktuell forskning och praktiska initiativ som analyseras utifrån våra regionala förutsättningar och behov. Målet är att ta fram kunskapsunderlag som kan ligga till grund för ett framtida samverkansprojekt i syfte att bidra till de utmaningar som adresseras i regionalfonden inom smart specialisering.

Projektets medfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska Regional Utvecklingsfonden

Fakta

Projekttid: 05/2023 – 04/2024

Total budget: 1 552 566 SEK

Kontaktperson: Daniel Eurenius

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.