Framtidens Innovationsekosystem

Jämtlands län präglas av en stark entreprenöriell anda men där vi har utmaningar med exempelvis låg innovationskapacitet och strukturella begränsningar. Detta påverkar länets förmåga att utvecklas och konkurrera. Det är därför en nödvändigt att utveckla samarbetsstrukturer och investeringar i forskning och innovation för att främja regionens innovationskapacitet och ekonomiska utveckling. Målet med denna förstudie är att identifiera strategier för 2024 och framåt för att förbättra innovationsstödsystemet i Jämtlands län och öka vår förmåga att utnyttja innovationskapaciteten. Vi ska under förstudien definiera förutsättningarna och rollen för hur nästa generations innovationsplattform måste utvecklas för att vi ska kunna stärka den regionala innovationskraften.

Fakta

SPECIFIKT MÅL: Stärk forskning och innovation
PROJEKTÄGARE: Peak Innovation AB
EU-STÖD: 662 822 SEK
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN: 994 233 SEK
TOTALBUDGET: 1 657 055 SEK
PROJEKTTID: 1 MARS 2024 –  28 FEB 2025

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.