ReDriv – plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedels-infrastruktur

Nationella projektet ReDriv arbetar för att främja utvecklingen och utbyggnad av infrastrukturen för laddstationer för elfordon och stationer för att tanka fossilfria drivmedel. Utbyggnad av denna infrastruktur är viktig för att transportsektorn ska nå klimatmålet på 70 procents minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2030.

Bakgrund till projektet
Fossilfritt Sverige, ett nationellt regeringsinitiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland, har initierat projektet ReDriv, som sker i samverkan mellan regionala utvecklingsaktörer från 11 län och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). ReDriv ska stötta omställning och utveckling av infrastruktur för regionala laddnings- och drivmedelsstationer, samt underlätta för näringsliv och politiker på lokal, regional och nationell nivå att få tillgång till bra underlag för att fatta strategiska beslut.

Syfte och mål
Målet med ReDriv är att påskynda transportsystemets omställning till fossilfria alternativ genom ökad kunskap och information om utbud och efterfrågan av ladd- och tankstationer med fossilfritt drivmedel. Detta kommer att ske genom att:

  • Etablera en användardriven digital plattform
  • Förädla befintliga satsningar, och beskriva goda exempel
  • Identifiera möjligheter och utmaningar kopplat till den fossilfria transportomställningen som inte är relaterad till den digitala plattformen

Samlad digital plattform för fossilfria alternativ
Projektet ska skapa en ny digital plattform som samlat visar upp var ladd-och tankstationer med fossilfria alternativ finns idag men även var det planeras att byggas ut. Här planeras även möjligheter för att lämna önskemål om utbyggnad av infrastruktur och prognoser för omställning.

Ett brett samarbete 
Projektet samarbetar brett i Sverige och är finansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt regioner och Länsstyrelser i Sverige.

 

Fakta

Längd: 01/2022 – 10/2023

Kontaktperson: Erik Melin Söderström, Peak Innovation

Läs mer på: https://peakinnovation.se/redriv-2

 

https://fossilfrittsverige.se/event/lansering-ny-karta-samlar-sveriges-planerade-och-befintliga-laddstationer/

 

Projektledare
Erik Melin Söderström

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.