SEOS – sociala modeller för en snabbare energiomställning

SEOS – Sociala modeller för en snabbare energiomställning – är ett förberedelseprojekt inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Projektet pågår under 8 månader. Syftet med förberedelseprojektet är att samla kunskap i ett brett perspektiv och definiera utmaningar i energiomställningen (missions) som uppstår i samarbeten och samexistens med de människor som blir påverkade.  Förprojektet ska definiera mål och modeller för kommande projekt inom området. Sociala modeller som kan påskynda energiomställningen.

Bakgrund till SEOS
I norra Sverige planeras det för gröna industrietableringar och insatser till värden över 1.000 miljarder de kommande decennierna. Den totala samhällsomvandlingen kommer att sätta hård press på det svenska enerigsystemet, både ur distribution och produktion av förnyelsebar energi och för varje enskild medborgare. Det här kräver en systemförändring med framtagande av sociala modeller för samarbeten och samexistens med de människor som blir påverkade. För att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet krävs en helhetssyn där teknisk innovation paras ihop med ekonomiska och socialt innovativa modeller.

Syfte och mål
Syftet med förberedelseprojektet är att samla kunskap i ett brett perspektiv och definiera utmaningar i energiomställningen (missions) som uppstår i samarbeten och samexistens med de människor som blir påverkade.  Förprojektet ska definiera mål och modeller för kommande projekt inom området. Sociala modeller som kan påskynda energiomställningen.

Tidsplan
Projektet löper över 8 månader med uppstart i början på mars. Tre workshops är planerade under perioden april till juni. Efter sommaren följs resultat av arbetet upp i en remissrunda. Den 17 oktober lämnas ansökan in till programkontoret.

 

               

 

Fakta

Längd: 02/2023 – 10/2023

Kontaktperson: Åse Angland Lindvall, Peak Innovation

Läs mer på: www.peakinnovation.se/seos

 

Chef för startupverksamheten
Åse Angland Lindvall

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.