Snökyla

Målet med projektet är att genomföra en förstudie där man identifierar och räknar på lämpliga platser och användningsområden för snökyla i Östersunds kommun. Där man inkluderar alla tänkbara nyttor och kostnader i ett samhällsperspektiv, tex minskat elanvändning, billigare kylning, minskade transporter för snöröjning, ökad rening av förorenad snö, erbjuda snökylning för elintensiva etableringar. Detta sätt att se på och räkna på alla nyttor och kostnader i ett samhällsperspektiv runt en snökylanläggning är ett nytt tillvägagångssätt och bör vara den framtida metod man använder för att utvärdera lönsamhet i snökylanläggningar. Snökyla är en teknik där man med hjälp av ihop samlad snö levererar klimatsmart kyla till fastigheter och minskar elbehovet för kylning.

Förstudien Snökyla är ett portföljprojekt inom Östersunds kommuns projekt klimatsmarta städer inom programmet Viable cities.

 

Fakta

Projekttid: 1 september 2021 till 31 augusti 2024

Total budget: 466 260 kr

Projektledare
Erik Melin Söderström

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.