Twin Peak – Circularity through Twin Transition

Twin Peak – Circularity through Twin Transition syftar till att påskynda den gröna omställningen och digitaliseringen i näringslivet i Jämtland, vilket leder till ökad cirkularitet och hållbar tillväxt. Detta genom Twin Transition, kombinationen av grön omställning och digitalisering. I projektet så kopplas företag till finansiering, kunskap, internationalisering och strategiska samarbeten och når därmed nästa nivå i sitt arbete med cirkulär ekonomi.

Bakgrund
Idag är vi mitt i det som kommit att kallas den fjärde industriella revolutionen eller Industri 4.0, där digitalisering är en av dess viktigaste pelare, samtidigt som vi står på tröskeln mot en grön omställning och en koldioxidfri och miljövänlig ekonomi.

Denna dubbla omställning, Twin Transition, är en viktig nyckel till att minska koldioxidutsläppen, påskynda cirkulära utvecklingsmodeller, förvandla linjära industriella värdekedjor för att minimera avfall och föroreningar, bättre utnyttja det avfall som genereras och närma sig hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Många av de små och medelstora företagen (SME) i Jämtland saknar kapacitet och resurser för att ställa om till nya digitala och gröna processer, jobba aktivt med innovation, digitalisering och cirkulära arbetsmodeller. Länets SME behöver stöd i att närma sig de satsningar och prioriteringar som görs nationellt och internationellt vad gäller grön och digital omställning.

För att bygga och stärka förutsättningarna för företagens gröna omställning krävs att även företagsfrämjande aktörer samverkar på nya sätt, samordnar projekt och insatser riktade till SME och etablerar kunskap om Twin Transition och cirkulär ekonomi.

Mål
Genom konkreta insatser riktade till företag samt genomgripande samverkan inom ”Triple Helix” (Industrin – Offentlig sektor – Akademi) och innovationssystemet är projektets mål att påskynda Twin Transition. Efter projektet har förutsättningar skapats för SME att etablera cirkulära affärsmodeller, samt produkter och tjänster som bygger på digitalisering. Fler företag ingår i cirkulära flöden och SME arbetar utmaningsdrivet kopplat till utmaningar hos bland annat offentliga aktörer. Projektet har lett till ökat nyttjande av resurser och kompetens genom effektivare flernivåsamverkan som i sin tur ger ökad förmåga hos SME att dra nytta av de möjligheter som innovation och digitalisering kan ge.

Behöver ditt företag få stöd på väg mot en digitaliserad hållbar omställning – anmäl ditt intresse här

Tidslinje och utformning
Projektet löper över tre år och består av fyra arbetspaket:

  • SME Mapping and Support – Behovsanalyser och breda insatser
  • Jämtland Collab – Regional samverkan
  • Jämtland Exchange & Connect – Samverkan utanför Jämtland
  • SME Empowering – Fördjupat stöd

 

Finansiering och partnerskap
Projektet är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jämtland Härjedalen. Genom partnerskap med flertalet aktörer i regionen samlar projektet en bred erfarenhet och regionalt nätverk som utgör viktiga kanaler mot målgruppen.

Läs mer på: https://peakinnovation.se/twinpeak/

 

Fakta

Projekttid: 04/2023 – 03/2026

Total budget: 18 638 170 SEK

EU-finansiering: 6 962 377 SEK

Kontaktperson: Jenny Nylund
jenny.nylund@peakinnovation.se

Läs mer på: https://peakinnovation.se/twinpeak/

Projektchef Science Park
Jenny Nylund

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.