Rådgivare till PEAK Accelerator

Härmed inbjudes intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende upphandling i enlighet med villkor i  förfrågningsunderlag samt eventuella bifogade handlingar.

Peak Innovation AB har behov av att upphandla en rådgivare till PEAK Accelerator. Syftet med uppdraget som rådgivare är att bidra med ett externt nätverk och arbeta för att utöka antalet startups som söker till programmet samt genomföra event som aktiverar och utökar ekosystemet av grundare, finansiärer och affärsänglar som bygger upp acceleratorn och investerar i tillväxtbolagen samt bidrar till att skapa branschrelevanta kontakter och affärsmöjligheter för bolagen som antas till programmet i PEAK Accelerator.

Beslut om vilka företag som antas till programmet fattas av en antagningskommitté. I rollen som rådgivare ingår att även delta i antagningskommitténs arbete som ledamot.

Förfrågningsunderlag:

Ladda hem underlag här: Förfrågningsunderlag_PEAKAccelerator

 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.