Projekt kring gröna energigaser hjälper transportaktörer över omställningströskeln

Det pågår just nu många olika projekt för att underlätta och snabba på grön omställning i Sverige och många handlar om våra transporter. I Region Kalmar pågår projektet Gröna energigaser, en del av det nationella projektet ReDriv. Syftet är att kartlägga behovet av grön infrastruktur inom transportbranschen samt att agera som en samlande kraft vad gäller att kartlägga alternativ, kostnadsbild och ta ett samlat grepp kring gröna energigaser, för att underlätta omställningsplanering för aktörerna i transportbranschen. 

Helhetsgrepp kring gröna energigaser ska bygga marknad 

Projektet Gröna energigaser uppstod som en fortsättning på ett flertal tidigare lyckade insatser som fokuserade på att introducera biogastankstationer hand i hand med att öka antalet lätta biogasfordon i Kalmar län. Region Kalmar ville stötta utvecklingen vidare men undvika suboptimering och i stället samla arbetet med flytande biogas, komprimerad biogas och grön vätgas under ett och samma paraply och som kompletterande snarare än konkurrerande delar i omställningen. I samband med denna utveckling kontaktades Region Kalmar av Fossilfritt Sverige, som ville kartlägga framgångsfaktorerna i tidigare lyckade insatser och göra det fortsatta arbetet och implementeringen med Gröna energigaser till ett gott exempel inom ReDriv för att kunna sprida till flera regioner. Arbetet med gröna energigaser drivs av Miljöfordon Sverige som en del av ReDriv.  

Gröna energigaser handlar om att bygga marknad för olika alternativ genom att nå ut till fordonsägare och kartlägga deras behov av omställning i allmänhet och olika gröna energigaser i synnerhet. Fokus för projektet är tunga fordon, då dessa är en viktig del av den omställning som krävs. 

Ökad kunskap en katalysator i omställningen 

En utmaning för fordonsägare är att få en samlad bild av de möjligheter som finns. Den första delen av projektet har därför fokuserat på att sammanställa information om de tre gröna energigaserna på ett och samma ställe och svara på frågor som vilket utbud som finns, hur det är att köra på den här typen av bränslen, hur nuvarande infrastruktur ser ut och visa på kostnadsbilden. 

Den andra delen har inriktats på att identifiera antalet tunga fordon och ett intressant urval av fordonsägare i Kalmar län sett till vilken typ av fordon det rör sig om och vad de kör på för drivmedel idag. 

Dessa fordonsägare kontaktas sedan för att ge dem en samlad information om andra alternativ, med syfte att öka kunskap samt stimulera och katalysera omställning.   

Genom att sedan sammanställa företagens planer och tankar kring framtida omställning med fokus på tunga fordon i tid och omfattning kan behovet av hur infrastrukturen behöver utvecklas över tid bedömas. 

 

En hjälpande hand för aktörer i omställning 

Jonas Lööf, projektledare på Miljöfordon Sverige, ser att vilja till omställning finns, men att det behövs stöd i processen; 

– Vi vet sedan tidigare att åkerier och fordonsägare med tunga fordon har ett stort fokus på att ställa om och vill vara en del av lösningen, men det varierar en del hur långt de har kommit. Därför vill vi skapa det här stödet som bedöms som extra betydelsefullt för mindre åkeriföretag för att hjälpa dem att orientera bland alternativen och snabba på omställningen. 

Projektet vill även skapa kontakt med offentliga aktörer. Kommunerna har också ett ansvar att ta för att stimulera, underlätta och möjliggöra fler investeringar kring förnybara bränslen. Samtliga kommuner har omställningsplaner, men vi vet inte ännu om dessa även omfattar arbete med tunga fordon. 

Är du nyfiken på projektet?

Kontakta Jonas Lööf på Miljöfordon Sverige. 

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.