Innovationstävling – Är du en skogsinnovatör?

ANMÄLAN ÖPPNAR MARS 2023.

Skogsinnovatörer är en kreativ, digital tävling för årskurs 7 och 8, där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. Ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Skogen i skolan och Technichus. 

Om Skogsinnovatörerna

Skogsinnovatörerna är ett kreativt ämnesintegrerat arbete där deltagarna tävlar mot varandra för att försöka att lösa olika samhällsutmaningar med skogen som resurs. 

Skogsinnovatörerna är ett tillfälle att arbeta tematiskt, lustfyllt, entreprenöriellt och värdeskapande genom kreativt lärande för både elever och lärare. Arbetet pågår i klassrummet under åtta veckor med start under ForskarFredag-veckan den 25–29 september 2023 och med finalen i november. Som lärare kommer du att få stöd och hjälp av pedagoger från Technichus, en forskare från Mittuniversitetet samt en ansvarig för Skogen i skolan. Alla möten sker digitalt

 

Final och pris

I november kommer utvalda elevgrupper att få presentera innovationerna digitalt för en jury. Juryn består av representanter från Mittuniversitetet, Skogen i skolan, Technichus och skogsnäringen. Tre vinnaren utses som får besöka antingen Technichus i Härnösand, Mittuniversitetet eller ett företag inom skogsnäringen.

Mer information här och kontaktpersoner för anmälan:

https://www.miun.se/skogsinnovatorerna?fbclid=IwAR0EtxP2afWGwz_pmOeW739rVFSBmb1eaVm5NFUtcsHM7ck2Mormq_c2M-E

Text och bild: Mittuniversitetet

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.