Eurostars - utvecklingsstöd för nya tjänster och produkter

Nu är det dags för Eurostars – det största europeiska finansieringsprogrammet för små och medelstora företag att återigen öppna sina dörrar. Så, vill ni samarbeta med aktörer i andra länder för att utveckla processer, produkter eller tjänster, testa nya marknader eller utbyta internationell kunskap så är detta tillfället.

Eurostars är ett delprogram inom Eureka, ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och skapa samarbeten mellan företag och forskare i de 37 deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer, men, i år välkomnar för första gången Eurostars även innovativa företag och idéer som kanske inte kommit lika långt i sin utveckling.

Hur mycket kan man söka?

I programmet kan högst 5 miljoner kronor sökas med 50% kostnadstäckning för små och medelstora företag. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan. Enligt Eurostars hemsida har programmet hittills en beviljandegrad på 29% av sina ansökningar.

Vem kan söka?

Inom Eurostars krävs minst två partners från de olika Eureka-länderna. Partnerskapet kan byggas med små och medelstora företag, universitet eller forskningsinstitut, men ett företag måste vara projektledare. Organisationer i andra länder som inte deltar i Eureka-programmet kan också delta, så länge det finns två andra deltagare från de 37 Eurekaländerna. Förutom själva finansieringen medför ett beviljande inom Eurostars plats i deras internationella nätverk med företag, forskningsinstitut och universitet, samt tillgång till experter.

Sista inlämningsdatum är 4:e november.

Läs mer på Eurostars

För extra stöd kring Eurostarsprogrammet samarbetar vi med EUSME-support och European Enterprise Network.

EUSME-support arrangerar den 16:e september (9.30-12.30) en kostnadsfri digital skrivarstuga för den som funderar på att lämna ansökan.

Mer om skrivarstugan

 

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Jenny Nylund

Peak Innovation

jenny.nylund@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 234 66 10

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.