Vill du vara med i utvecklingen av ett naturpositivt och hållbar fritidshusbyggande och samtidigt stärka konkurrenskraften i ditt företag?

 • Utvecklingen av fritidshus är inte tillräckligt hållbar idag, vilket går ut över vår natur, klimat och de lokala samhällena. Här finns  utmaningar i att möta effekter av klimatförändringar och miljöpåverkan genom besöksnäringen.
 • Därför tar Peak Innovation ett initiativ till att sprida och utveckla ny kunskap för att påskynda omställningen till ett hållbart byggande och samtidigt skapa möjligheter för företag i branschen att utveckla konkurrenskraft genom nya modeller,  teknik och processer.
 • Genom att samordna hela värdekedjan och utveckla hållbara verktyg och modeller kan vi bevara regionens attraktionskraft och samtidigt skapa kraft för innovation och utveckling.

Ta del av insatser för att bygga konkurrenskraft
och en hållbar fritidshusutveckling!

Pilotprojekt

 • Möjligheter att delta i ett pilotprojekt för utveckling av kunskap, verktyg och modeller.
 • Modell utvecklad för hållbar fritidshusutveckling.
 • Metoden basert på certifieringsverktyget BREEAM Communities.
 • Utvecklad vid tre fritidshus-projekt; Åneggagrenda, 
  Grønn Hytteglede og Saltdalshytta

Toolbox

 • En ToolBOX med åtgärder och vägledning för mer naturbaserade lösningar för fritidshusbebyggelse.
 • Videopresentationer
 • Processbeskrivningar
 • Pilotstudier
 • Konstruktionsbeskrivningar
 • Materialbeskrivningar

Informationsaktiviteter

 • Workshop och seminarier
 • Webbinarier
 • Diskussionsforum
 • Informationsaktiviteter
 • Nationell konferens – Grönt Hyttelab

Vi söker nu 6 piloter för att gå från kunskap till praktik genom samarbete med lokala aktörer, kunskapsmiljöer och kommuner. 

Fyra utvecklingsområden där forskning, arkitekter, entreprenörer
och kommuner samverkar för ny kunskap

Initiativet drivs tillsammans med Nasjonalparken Næringshage i samverkan med arkitekter, byggföretag,
forskare vid Mittuniversitetet, NTNU i Trondheim, Region Jämtland Härjedalen och Tröndelags fylkeskommune.

Cirkulär ekonomi

 • Kunskapsutveckling för mindre användning av jungfruliga material och resurser.
 • Ökade möjligheter för ökad livslängd och återbruk.
 • Modeller för delnings-ekonomi kopplade till användning av fritidshus.

Regenerativ Turism

 • Utveckling av fritidshus och turism som genererar lokala arbetstillfällen och bidrar till att restaurera natur.
 • Nya affärsmodeller som genererar kapital för att stärka natur och lokalsamhällen. 

Naturbaserade lösningar

 • Lösningar som bidrar till ökad natur och biologisk mångfald men även bidrar till att minska effekter av klimatpåverkan.
 • Lösningar på hur vi brukar natur eller härmar naturens egna lösningar i byggda miljöer.

Uppgradering av förstörd natur

 • Modeller för hur fritidshus kan utvecklas för att bidra till att uppgradera förstörd eller degraderad natur. 
 • Metoder för att kartlägga  arealer som kan prioriteras  för uppgradering. 

Vi håller på att bygga sönder vår känsliga naturmiljö som är en av våra störst tillgångar i vår region. Hur kan vi förändra det? Lyssna till vår podd

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.