HeartBalance

Österrikiska Pia-Maria Hauschild är affärsutvecklare och kom till Sverige och Åre under coronapandemin med sin affärsidé HeartBalance.

HeartBalance är en teknologi som kan följa en persons hälsostatus och innan fysiskt manifesterade symtom varna för riskfyllda beteenden och värden. En teknologi för att identifiera och intervenera tidiga tecken på psykologiska tillstånd som stress och utbrändhet. HeartBalance mäter det autonoma nervsystemet via en bärbar EKG-mätare, som fästs runt bröstkorgen i upp till 24 timmar. Baserat på resultatet får bäraren en personlig hälsorekommendation. Genom att göra mätningar och uppföljningar kontinuerligt genom hela livet, kan HeartBalance ge en god helhetsbild av en individs allmäntillstånd.

HeartBalance utvecklar sin produkt med hjälp av forskning utifrån det salutogena perspektivet, vilket helt enkelt betyder att man har fokus på hälsa – i motsats till det gängse medicinska synsättet, som mest fokuserar på sjukdom. Forskningen som ligger till grund för metoden utförs på Institute for Salutology, som är beläget vid Sigmund Freud Privat Universität i Wien.

Fakta

HeartBalance Innovations AB

Grundare och vd Pia-Maria Hauschild

Läs mer på www.heartbalance.org

Se filmen om HeartBalance https://youtu.be/8buGFLDNZAA

Chef för startupverksamheten
Åse Angland Lindvall

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.