Knopp

App som via visualiseringar och spel stödjer dialogen mellan barn, föräldrar och skola vid misstanke om ADHD eller autism i väntan på insatser från BUP.

 

Fakta

Chef för startupverksamheten
Åse Angland Lindvall

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.