Pumpa Med

Ett kvalitetssäkringssystem för ortopediska operationer av höft och knän. En lösning som förbättra patientsäkerheten, minskar felmarginaler, effektiviserar administrativa processer, ökar spårbarheten av medicinska komponenter och säkerställer korrekta mediciniska noteringar. Detta kommer resultera i snabbare och säkrare ortopediska operationer och frigöra vårdpersonalens tid för att fokusera på patientvård.

Grundare: Lars Korsnes

Fakta

Grundare: Lars Korsnes

Chef för startupverksamheten
Åse Angland Lindvall

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.