ReSpin

Återvinning av textilier till ny fiber med kvalitet god nog för att kunna spinna nya tråd.

Fakta

Chef för startupverksamheten
Åse Angland Lindvall

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.