Schemera

Schemeras SAAS lösning skapar automatiserade kontaktvägar mellan personal, vikarier och ansvariga för verksamheter. Schemera möjliggör smidigare arbetsflöden och snabbare anpassning till föränderliga behov. Automatiserade kontaktvägar, tillsammans med möjligheten för personal att själva ta pass och komma överens med kollegor och därmed ta ansvar – optimerar personalplaneringen och skapa snabbare lösningar. Shemera ffektiviserar arbetsflödet och skapar flexibilitet för anställda att anpassa sina scheman efter behoven, vilket i sin tur påverkar serviceleveransen och personalens arbetsnöjdhet positivt. 

Grundare Peter Andersson

Fakta

Chef för startupverksamheten
Åse Angland Lindvall

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.