Sibship

Ett miljövänligt, klimatneutralt, kostnadseffektivt och säkert mensskydd för alla. Louise Berg har genom sin innovation erhållit projektfinansiering för forskning, verifiering och kommersialisering från Vinnova. Louise valde våren 2023 att flytta upp hit till Östersund från Linköping och flyttade med finansieringen för forskning till Mittuniversitetet.  

Grundare Louise Berg

Fakta

Chef för startupverksamheten
Åse Angland Lindvall

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.