Två möjligheter för små och medelstora
företag i Jämtland under våren 2023!

Business Innovation Day

Peak Innovation är medarrangörer till Mittuniversitetets satsning ”Business Innovation Day”. Här kan ni lämna in en konkret utmaning, kring en produkt eller tjänst, där ni sedan får hjälp av forskare, experter och affärsrådgivare för att hitta innovativa lösningar på ert problem. Sekretess råder. Ansökan görs senast den 25 april, Business Innovation Day äger rum den 9 maj, digitalt. 

Läs mer och anmäl er här: https://www.businessinnovationday.se

Testa Risk & Kris-labbet

Genom ett samarbetsprojekt mellan Östersunds Kommun, Mittuniversitetet och Peak Innovation kan vi erbjuda företag att utföra tester i Risk & Kris-labbet i Östersund, kostnadsfritt. Erbjudande gäller endast företag som är registrerade i Östersunds kommun. Möjlighet finns att simulera en krishändelse, stresstesta personalen, genomföra utbildningar i en simulerad miljö med mera. 

Mer info finns i den bifogade broschyren. Anmäl intresse senast den 30 april genom att skicka ett mail till jenny.nylund@peakinnovation.se så tar vi vidare diskussionen tillsammans med labbets experter.

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.