Utlysning Jordbruksverket

Har du en innovationsidé kopplad till jordbruk-, trädgård eller rennäringen? I sådana fall har du nu via Jordbruksverket möjlighet att söka stöd för att genomföra ett innovationsprojekt inom dessa grenar.

Utlysningen kommer från Europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri och riktar sig mot företag, föreningar, kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer som har en idé om en innovation som har betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen.

Du kan få stöd för 100% av utgifter och kostnader kopplade till projektet som härrör personal, indirekta kostnader, och övriga utgifter. Du kan dessutom få 50% i stöd för investeringar kopplade till projektet.

Det övergripande målen från EIP-Agri strävar till en ökad konkurrenskraft, hållbar produktion och förbättrade miljövärden. Dessa ska bidra till våra behov av livsmedel, foder, bioenergi och biobaserade material.

För att söka innovationsprojektstöd krävs att du har en innovationsgrupp med tecknat samarbetsavtal där minst två organisationer skall ingå. Du kan utöver själva innovationsprojektstödet även söka stöd för att bilda en sådan innovationsgrupp.

Innovationen kan vara en ny produkt, en ny metod, ett nytt sätt att nå marknaden på eller en ny process.

 

Utlysningen har flera ansökningsperioder med följande deadline:

23 mars

17 maj

31 augusti

25 oktober.

 

 

 

Läs mer om utlysningen här:

https://www.landsbygdsnatverket.se/sokastod/innovationsstodeteipagri.106.6450369c15213cd6fe7ece99.html

https://jordbruksverket.se/stod/innovation-och-forskning/genomfora-ett-innovationsprojekt-eip#h-Samycketstodkandufa

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.