Utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare

I utlysningen ”Mistra Innovation” 23 (MI23) kan små och medelstora företag söka forskningsmedel för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter i samarbete med forskare. 

Det övergripande målet med forskningsprogrammet MI23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. 

Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Programmet fokuseras på teknikföretag inom verkstads-, livsmedels-, energi- eller återvinningsindustrin med produktion och/eller produktutveckling i Sverige.

Ansökningsperioden är från 10 februari till 12 april 2021.

 

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling. 

Lina Lif, projektledare Peak Region. E-post: lina.lif@peakinnovation.se

Text: Lina Lif

Foto: Unsplash Nikolai Chernichenko

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.