Utvecklingscheckar för natur- och ekoturism

Tillväxtverket utlyser ca 20 miljoner i utvecklingscheckar till företag inom natur- och ekoturism. Checkarna ska användas till företagens förmåga till hållbar utveckling och omställning.

Utvecklingscheckarna kan exempelvis användas till produktutveckling, rådgivning, analyser, marknadsföringsinsatser, kompetensutveckling eller hållbarhetscertifieringar. Stödet kan sökas av små företag inom natur- och ekoturism som har färre än 50 anställda och en omsättning lägre än 10 miljoner EUR (minst 300 000 SEK i omsättning år 2019). Företag kan söka mellan 50 000 SEK och 150 000 SEK. De kostnader som godkänns är externa konsulter, personalkostnader och investeringar. Projekten kan pågå som längst till 30 september 2021.

 

Tillväxtverkets definition av naturturismföretag: Företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster till besökare med naturupplevelsen i centrum.

 

Tillväxtverkets definition av ekoturismföretag: Företag inom naturturism som, med respekt för den lokala kulturen, erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska ske med minimal påverkan på naturmiljöer.

 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Lina Lif

Peak Innovation

lina.lif@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46 (0)70-650 51 86

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Unsplash, Jake Melara

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.