Stöd för verifiering av energiinnovationer

Nu kan du som har en innovationsprodukt eller innovationstjänst som kan underlätta omställningen av energisystemet söka stöd hos Energimyndigheten för att verifiera denna tillsammans med en kund. Maximalt stödbelopp är 2 mkr och sista dag för ansökan är den 25 augusti 2021.

Utlysningen som har en total budget på ca 25 mkr är riktad mot SMF med innovationer som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning inom Sverige eller globalt. Syftet med utlysningen är att stödja verifiering av energiinnovationer som kan bidra till ett framtida hållbart energisystem samt att förbereda dessa innovationer inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot-/demonstrationsprojekt.

Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund samt därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Utlysningen innefattar stöd i form av bidrag med högst 45 % av stödgrundade kostnader. 

Energimyndigheten uppmanar särskilt företag inom tjänstesektorn och de med icketraditionella energiinnovationer att söka. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i december 2021, projektet kan starta tidigast januari 2022 och avslutas senast 31 mars 2024. 

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Lina Lif

Peak Innovation

lina.lif@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46 (0)70-650 51 86

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.