Vi vill ta del av EUs finansieringskaka

Inom projektet Invest in Innovation ska de små och medelstora företagen få ökad kunskap om vägar och möjligheter till kapital för Forskning och Utveckling (FoU) och Forskning och Innovation (FoI).

I EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, planeras det för en budget på 1 000 miljarder kr. En liten del av de pengarna vill vi ska hamna hos de jämtländska företagen.

Ett hundratal företag i Jämtland Härjedalen hoppas vi under de tre år som projekt pågår ska kunna ta del av de aktiviteter projektet erbjuder. Vi vill ge våra företag i vårt län möjligheterna till att produkt- och tjänsteutveckla och vill därför bidra till att företagen hittar rätt i EUs kapitalanskaffningsdjungel. 

Med de nätverk och kontakter vi har vill vi matcha våra regionala företag med kapital, kunskap och nätverk både nationellt och internationellt.  

Projektets arbetssätt utgår från att vi skapar ett intresse hos företagen, och sedan tillsammans med dem identifierar deras behov och förutsättningar. Därefter gör vi en matchning för att se vilken typ av finansiering som kan vara aktuell och slutligen är det dags för en ansökan. Under den här resan kan både kunskap och nätverk bidra till att en framtida ansökan verkligen landar positiv. 

– Vi hoppas att de hundra företag som verkligen är på tårna och vill skapa utveckling tar chansen. Du får göra ett stort jobb själv, men vi finns vid din sida och stöttar, coachar och ger råd. Tillsammans vill vi skapa framgång, säger Daniel Eurenius 

Är du intresserad och vill veta mer? Ta kontakt med Jenny Nylund på Peak Innovation, jenny.nylund@peakinnovation.se

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.