CREATING FUTURE

PEAK Startup

Morgondagens företag

Peak Startups är ett stöd för dig som vill utveckla morgondagens företag. För dig med ambitioner att utveckla en affärsidé till en skalbar startup. Från prospektfas, inkubatorbolag till acceleratorbolag.

Läs mer här

PEAK Hub

Strategiska utmaningsdrivna projekt och innovationsstöd

PEAK är ett stöd för företag eller organisationer i innovationsarbetet. Vi matchar behov av innovationsfinansiering och fungerar som ett stöd i innovationsarbetet med processledning och kontakter till relevant kunskap.  PEAK samordnar även regionalt strategiska innovationsprojekt där näringsliv, akademi och offentlighet samverkar.

Läs mer här

SEOS - sociala modeller
för en snabbare energiomställning

En förstudie inom IMPACT Innovation

PEAK Accelerator

Intresserad av PEAK Incubator

ReDriv –
plattform för laddinfrastruktur

Vi stimulerar till ett innovationsdrivet entreprenörskap, hjälper startups att växa och stöttar etablerade företag att utveckla nya värden, tjänster och produkter. Det gör vi genom att förenkla vägar till kunder, kunskap och kapital i samverkan med näringsliv, akademin och offentlig sektor. Vårt mål är att stärka länets konkurrens- och attraktionskraft och skapa en långsiktig hållbar tillväxt.

ReDriv – Gröna gaser

Projekt kring gröna energigaser hjälper transportaktörer över omställningströskeln Det pågår just nu många olika projekt

Spaning & sommarmingel

Spaning & Sommarmingel Spaning på temat risk och kris​ 13 juni Norra Station ”Gamla Apoteket” 

Ny vd

Ny vd för Peak Innovation Anna Eklöf har utsetts till ny vd för Peak Innovation.

Två ess i leken

Två möjligheter för små och medelstora företag i Jämtland under våren 2023! Business Innovation Day

Framtidsspaning på Samverket

Samverket framtidsspaning Sju framtidsscenarier för Jämtland 2050 Gomorron Östersund Tegelmagasinet, eller på Zoom Onsdag 22 mars

Innovationsupphandling

Checkar för innovationsupphandling 2023 – hållbarhet, resiliens och säkerhet ANMÄLAN ÖPPNAR 28 februari och stänger

ReDriv – Hållbarhetsverktyget

Hållbarhetsverktyget – framgångsrikt omställningsprojekt siktar på att spridas nationellt Det pågår just nu många olika

Skogsinnovatör

Innovationstävling – Är du en skogsinnovatör? ANMÄLAN ÖPPNAR MARS 2023. Skogsinnovatörer är en kreativ, digital

Innovationstävling

Innovationstävling 2023 – Kommunikation för alla. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga.