CREATING FUTURE

Peak Innovation Science Park är en mötesplats för nya idéer, entreprenörer och startups med ambitioner att skapa morgondagens företag. Här samverkar vi för förnyelse och konkurrenskraft, samordnar regionens innovationsarbete och skapar möjligheter genom nationella och internationella nätverk. 

EU REG VITLiggande

Vill du vara med i utvecklingen av ett naturpositiv och hållbart byggande av fritidshus och samtidigt stärka konkurrenskraften i ditt företag? Läs mer om Peaks initiativ SOURCE.

Ta ett rejält kliv i den gröna omställningen, digitaliseringen och för en cirkulär ekonomi. Vi kraftsamlar med möjligheter för ditt företag. Läs mer om vårt initiativ Twin Peak.

NYTT PÅ PEAK

”Gränsgångare” ska föra akademi och näringsliv närmare varandra

Mittuniversitetet tar ett nytt steg för att överbrygga klyftan mellan akademin och näringslivet genom det nyskapande initiativet ”Gränsgångare”. Målet är bidra till att forskning leder till fler nya företagsidéer samtidigt som det främjar innovation och hållbar utveckling i regionen. – För att skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt ser vi att en ny funktion behövs […]
Läs mer

Har du en idé du vill utveckla – ansök om innovationscheckar!

Peak Innovation har fått möjligheten att förmedla innovationscheckar i region Jämtland Härjedalen. Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova och syftar till att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Driver du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening i Jämtland Härjedalen och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att ta del av […]
Läs mer

SKAPA-priset 2024 – Svensk mästare i innovation

Inget annat innovationspris i Sverige kan mäta sig med SKAPA beträffande bredd och engagemang. Vinnare utses dels regionalt och dels nationellt och tävlingen lockar ett stort antal deltagare varje år. Syftet med priset är att ge stöd åt innovatörer så att deras uppfinningar och idéer kan nå marknaden samt att visa innovationers betydelse för samhällsekonomin. […]
Läs mer

Vi håller på att bygga sönder vår känsliga naturmiljö. Det vill vi förändra

Åre och Oppdal är exempel där senaste decenniernas utveckling påverkat områdena negativt med fler översvämningar, jordskred och förlust av naturvärden. Peak Innovation kraftsamlar därför för en mer hållbar utveckling av fritidshusområden, för att skynda på den gröna omställningen och öppna för nya möjligheter för regionens företag, där nya arbetssätt, andra byggmaterial och där innovationer kan […]
Läs mer

Innovation som drivkraft: Sverige måste satsa på innovativa SMF

Åre Business Forum 2024 samlar framstående aktörer från svensk politik samt stora nationella och globala företag i Åre under en tid när den svenska ekonomin navigerar genom en osäker global kontext och ränteläge. Bland deltagarna märks inte bara storföretagen, utan även små- och medelstora företag (SMF). Inom denna grupp finns nya, innovativa startups, vilka är […]
Läs mer

Tar täten mot ohälsa bland startup-entreprenörer

Att driva en startup är en supertuff utmaning som kräver mycket tid och stort fokus samtidigt som övriga livet, familj och vänner knackar på dörren. Det gör att det är lätt att pressa sig för hårt och inte orka långsiktigt. Därför erbjuder Peak Innovation, som en av de första i landet, sina startup-entreprenörer stöd av en mental coach. – […]
Läs mer

Vi ger dig inspiration och bränsle för att utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt företag. Läs mer om hur vi kan stötta dig!

KOMMANDE EVENT

Årets kapitalevent i Åre

House Be, Åre onsdag 28/8 och torsdag 29/8
Vi samlar kunniga och kapitalstarka investerare och affärsänglar, från både Norge och Sverige, som idag investerar utanför sitt lands gräns eller som har som mål att etablera ett starkare nätverk för att påbörja en sådan resa. Vi söker 20 st startup- och scaleupbolag. Grundarteamet ska vara starkt, bolaget ska ha en tydlig ambition växa internationellt och affärsmodellen ska vara […]
Läs mer

Omställning till ett hållbart samhälle kräver stora mängder fossilfri energi – den finns här

Vår region har en stor konkurrensfördel i tillgången på fossilfri energi. En tillgång som skapar förutsättningar för framtidens gröna industri, och möjligheter för företag att växa, attraktionskraft för investeringar, etableringar och talanger till regionen. Därför är hållbar energi ett fokusområden för Peak Innovation och ett utpekat styrkeområde i Region Jämtland Härjedalens tillväxtstrategi 

Peak i siffror

0

företag och organisationer som fått innovationsstöd genom Peak Innovation 2019-2022

0

miljoner i beviljade stödmedel till företag och organisationer för FoI/FoU 2019-2022

0

Innovationsevent för att stimulera till fler innovationsdrivna företag och organisationer 2019-2022

0

miljoner i beviljade finansieringsmedel till regionen för innovationsprojekt 2019-2022

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.