CREATING FUTURE

PEAK Startup

Morgondagens företag

Peak Startups är ett stöd för dig som vill utveckla morgondagens företag. För dig med ambitioner att utveckla en affärsidé till en skalbar startup. Från prospektfas, inkubatorbolag till acceleratorbolag.

Läs mer här

PEAK Företag

Etablerade företag

PEAK Företag är ett stöd för företag eller organisationer i innovationsarbetet. Vi matchar behov av innovationsfinansiering och fungerar som ett stöd i innovationsarbetet med processledning och kontakter till relevant kunskap.  PEAK samordnar även regionalt strategiska innovationsprojekt där näringsliv, akademi och offentlighet samverkar.

Läs mer här

PEAK Accelerator

Ansök till
PEAK Incubator

Välkommen på inkubatorns expertföreläsningar

Vi stimulerar till ett innovationsdrivet entreprenörskap, hjälper startups att växa och stöttar etablerade företag att utveckla nya värden, tjänster och produkter. Det gör vi genom att förenkla vägar till kunder, kunskap och kapital i samverkan med näringsliv, akademin och offentlig sektor. Vårt mål är att stärka länets konkurrens- och attraktionskraft och skapa en långsiktig hållbar tillväxt.

Digitalt samhällsbyggande

Digitalt samhällsbyggande i praktiken I utlysning 11 kan du söka medel för forsknings- och innovationsprojekt.

Sopplunch House Be

SOPPLUNCH House Be Datadriven e-handel – 5 KPI:er i Google Analytics som du måste ha

Jämtland Beyond Tomorrow

WORKSHOP JÄMTLAND BEYOND TOMORROW – samarbete kring strategiska projekt i Jämtlands län   När: Den 26

Modern sales

LUNCHSEMINARIUM Modern sales – reflections from Silicon Valley with Scott Sambucci När: Den 5 oktober kl