Finansiering för kompetens och samverkan inom AI

Finansiering för kompetens och samverkan inom AI

Har ni behov av att ta in AI-kompetens i ert bolag under en period? Hos Vinnova finns möjlighet att ansöka om finansiering för personrörlighet i syfte att skapa samverkan och öka kunskapen om AI.

Vinnovas erbjudande innefattar utbyte av kompetens mellan Sverige och Brasilien, Frankrike, Kanada, Tyskland samt USA. Två typer av individrörlighet finansieras:

  1. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att ge en anställd möjlighet att arbeta på en organisation i ovan nämnda länder, för att stärka hens AI-kompetens inom ett visst område.
  2. En svensk organisation kan ansöka om finansiering för att bjuda in en AI-expert från länderna ovan att komma till organisationen i Sverige och arbeta i deras AI-verksamhet.

Den definition av AI som utlysningen utgår ifrån är en maskins förmåga att imitera intelligent mänskligt beteende och tillämpning av tekniker som idag typiskt inkluderas i begreppet, till exempel maskin- eller djupinlärning. Artificiell intelligens betecknar också det område av vetenskap och teknik som syftar till att studera, förstå och utveckla datorer och programvara med intelligent beteende.

Om bidraget ska täcka kostnader hos en svensk organisation för att anlita en person från ett av de utpekade länderna ska personen ha expertkunskap om AI, till exempel en doktorsexamen inom AI eller annan dokumenterad expertkunskap som är viktig för projektet.

Varje projekt kan få upp till 500 000 kr i stöd (bidraget utgör max 50%). Kostnader som kan täckas är exempelvis lön, resa och boende för den inbjudna/anställda experten. Erbjudandet är öppet för svenska företag, offentliga organisationer och forskningsorganisationer. ”Utbytet” ska pågå under minst en månad och högst sex månader och kan spridas ut under en 12-månadsperiod.

 

Utlysningen har flera ansökningsperioder – i år återstår följande deadlines:

31 maj   |   30 juni   |   30 juli   |   30 september

Behöver du stöd i ansökningsprocessen? 

Välkommen att kontakta oss på Peak Innovation och Invest in innovation där vi stöttar företag i Jämtland Härjedalen att söka resurser för innovation och utveckling! 

 

Lina Lif

Peak Innovation

lina.lif@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46 (0)70-650 51 86

 

 

Olle Källström


Peak Innovation

olle.kallstrom@peakinnovation.se

Mobiltelefon: +46(0)70 267 90 09

 

 

Foto: Gettyimages

Outdoor Buddies har skapat en helt ny marknad

Outdoor Buddies, Magnus Sellberg och Emelie Sellberg

Outdoor Buddies har skapat en helt ny marknad

– Det vi skapat upplevs av många som så självklart att det inte ses som en innovation.

Det säger Emelie Sellberg som driver Outdoor Buddies i Åre. Att skapa en helt ny marknad och ett nytt sätt att tänka kring vad som kan hyras ut är företagets främsta innovation.

Outdoor Buddies startades 2014. Först var tanken att bara ha öppet vintertid och hyra ut i första hand skidkläder. Men ganska snart blev det året-runt-verksamhet och företaget växte till att hyra ut både kläder och prylar för all typ av friluftsliv.

– Vi har skapat en ny marknad. Det finns andra som också hyr ut, men jag skulle säga att vi har gjort hela jobbet kring att bygga en ny typ av verksamhet. Idag är vi ensamma med att ha ett så brett utbud. Vi har allt du behöver för att vistas på fjället, säger Emelie Sellberg.

Företaget omsätter i år runt 3 miljoner kronor, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. Verksamheten bedrivs, med både lager och en liten butik, mitt i Åre.

– Konferenssällskap och andra typer av grupper har kanske varit den största målgruppen tidigare. Men med pandemin har vi tappat mycket där. Det intressanta är att det verkligen har exploderat på privatsidan. Med hemester och otroligt många nya fjällturister så har intresset för att hyra kläder och utrustning skjutit i höjden, säger hon.

Innovation mer än tekniska lösningar

För Emelie Sellberg är innovation något nytt som inte gjorts på det sättet förut, plus att det förhoppningsvis är en utveckling och något som förbättrar.

Hon tycker att Outdoor buddies främsta innovation är att de skapat en ny marknad kring uthyrning, men märker att folk har lite svårt att se det som en innovation.

– Vi är innovativa för att vi gör något som inte gjorts tidigare, men när jag berättar för folk vad vi gör så uppfattas det ofta som något så självklart att det inte ses som en innovation. Vi kan märka av det också när vi till exempel ska söka projektpengar eller till exempel vill delta i en tävling kring innovation. Ofta är innovation så förknippat med tekniska lösningar och det glöms bort att innovation kan vara så mycket annat, säger hon.

Nytt uthyrningssystem

På tal om tekniska lösningar så utvecklar företaget tillsammans med Cygni i Östersund just nu ett helt nytt uthyrningssystem. Idag finns nämligen inget bra system för uthyrning av outdoorprodukter. De system som finns är ofta begränsade och klarar inte av alla parametrar som Outdoor Buddies kräver.

– Det är många olika delar systemet ska kunna hantera. Det måste gå att boka exempelvis en jacka även om den just nu är uthyrd och inte befinner sig hos oss. Varje produkt måste vara en unik individ. En produkt som säljs i en e-butik den raderas ju från systemet, hos oss måste den finnas kvar. Dessutom måste det automatiskt läggas in dagar för eventuell frakt och några dagar för tvätt, säger Emelie Sellberg.

Systemet utvecklas i första hand för det egna företaget, men förhoppningen är att de också ska kunna sälja det vidare till andra. Därför har de startat ett eget bolag för arbetet med uthyrningssystemet.

– Jag tror verkligen att fler skulle vara intresserade. Företag som till exempel hyr ut verktyg har idag inga bra system, ofta måste du som kund ringa för att boka din produkt. Även skiduthyrningssystem är generellt dåliga. Och dessutom börjar marknaden för att hyra ut kläder växa, H&M är ett exempel där det är extremt krångligt.

Siktar mot Europa

Outdoor Buddies kunder är främst de som kommer till Åre och hyr på plats, men antalet som hyr och får produkterna hem i ett paket blir allt fler. Marknaden växer i hela Sverige, men kunderna finns även i Danmark och Finland. Att växa i övriga Europa är ett mål på sikt.

– Just nu är vi i ett läge där vi har tagit fram en strategi för hur vi ska skala upp. Tidigare har vi hela tiden växt organiskt, men nu när vi vet hur vi vill växa behövs investerare och kapital för att få det att gå snabbare, säger Emelie Sellberg.

 

Text: Marlene Ström

Bild: Martin Olson.