Peak Innovation boostar startups genom utvidgade, nationella samarbeten

Peak Innovation har inlett flera spännande samarbeten för att skapa rätt förutsättningar för de bolag som är en del av Inkubatorprogrammet. Det handlar om matchningar mellan bolag och nischad kompetens, hos en extern aktör eller science park, för att den innovativa idén ska få rätt förutsättningar att accelerera.  

Exempel på detta är bolaget Respin som precis påbörjat ett fyra månaders program, Produktionsänglar vid Södertälje Science park, med fokus på att stötta utvecklingen från prototyp till produktion. Respin är specialiserade på återvinning av textilier för att skapa nya trådar och tyger, en lösning som bidrar till en mer cirkulär textilbransch.

Ett annat exempel är bolaget AICD som genom saminkubation mellan Sting och Peak Innovation får utvidgad tillgång till specialistkompetens inom området health tech. AICDhar med hjälp av AI skapat en tjänst som underlättar diagnosföring för vårdpersonal. Smarta funktioner skalar av tid i administrationen och leder till följd av detta även till mer jämställd vård, bättre sjukdomsstatistik samt jämnar spelplanen för vårdersättningar. 

Under hösten har även ett par bolag fått möjlighet till individuella samtal med rådgivare vid Karolinska Institutet Innovations. Detta har skapat värde, framför allt vad gäller relevanta kontakter och nätverk.  

”Vårt fokus ligger i att skapa bästa möjliga förutsättningar för de entreprenörer vi stöttar. För att nå vårt mål behöver vi vara öppna, lyhörda och proaktivt arbeta för att knyta samarbeten och tillsammans med andra aktörer skapa möjligheter för bolagen.” säger Åse Angland Lindvall, processledare & ansvarig Peak Innovation Inkubator. ”

 

Text: Maria Andersson 

Bild: Istock

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.