Våra bolag 23/24

 Wivra

Teamet har byggt en tjänst för effektiv och säker kommunikation mellan personal och anhöriga till äldreboenden. En hubb för alla typer av kommunikation och samtidigt en anslagstavla. Wivra som plattform är pilotad i Östersunds kommun med framgång. När covid-pandemin härjade som värst och behovet av att enkelt och ofta informera och underrätta anhöriga om händelser visade sig […]
Läs mer

 Sibship

Ett miljövänligt, klimatneutralt, kostnadseffektivt och säkert mensskydd för alla. Louise Berg har genom sin innovation erhållit projektfinansiering för forskning, verifiering och kommersialisering från Vinnova. Louise valde våren 2023 att flytta upp hit till Östersund från Linköping och flyttade med finansieringen för forskning till Mittuniversitetet.   Grundare Louise Berg
Läs mer

 Delta

Delta –  hjälper människor till ett mer hälsosamt och inkluderande liv genom en digital lösning som förenklar och tidseffektiviserar sökandet och marknadsföringen av aktiviteter och upplevelser i närområdet. Tack vare Delta kan du sluta leta, intressanta aktiviteter kommer direkt till dig i telefonen. Sluta- leta, stressa och missa aktiviteter!  Grundare Frida Linnér  
Läs mer

 ReSpin

ReSpins innovation innebär återvinning av textilier till ny fiber med kvalitet god nog för att kunna spinna nya tråd. Genom att erbjuda en mekanisk återvinningslösning för bomullstextilier kommer miljöpåverkan minska och främja cirkulär ekonomi. Denna innovativa metod kan sänka kostnader, stimulera hållbarhet inom textilindustrin och skapa ett positivt varumärkesintryck baserat på miljömedvetenhet.  Grundare Åsa Strandberg
Läs mer

AICD

AICD – har med hjälp av AI skapat en tjänst som underlättar diagnosföring för vårdpersonal. Smarta funktioner skalar av tid i administrationen och leder till följd av detta även till mer jämställd vård, bättre sjukdomsstatistik samt jämnar spelplanen för vårdersättningar. Grundare: Anders Forselius och Carl Bengtsson
Läs mer

 HeartBalance

Österrikiska Pia-Maria Hauschild är affärsutvecklare och kom till Sverige och Åre under coronapandemin med sin affärsidé HeartBalance. HeartBalance är en teknologi som kan följa en persons hälsostatus och innan fysiskt manifesterade symtom varna för riskfyllda beteenden och värden. En teknologi för att identifiera och intervenera tidiga tecken på psykologiska tillstånd som stress och utbrändhet. HeartBalance mäter […]
Läs mer

Schemera

Schemeras SAAS lösning skapar automatiserade kontaktvägar mellan personal, vikarier och ansvariga för verksamheter. Schemera möjliggör smidigare arbetsflöden och snabbare anpassning till föränderliga behov. Automatiserade kontaktvägar, tillsammans med möjligheten för personal att själva ta pass och komma överens med kollegor och därmed ta ansvar – optimerar personalplaneringen och skapa snabbare lösningar. Shemera ffektiviserar arbetsflödet och skapar flexibilitet […]
Läs mer

 Virituell Design

Produktvisualisering via 3D av komplexa miljöer, skapar närvarokänsla och minskar behov av fysisk närvaro vid mässor m m. Grundare Andreas Richter Läs mer på www.virtuelldesign.se
Läs mer

 Railfinder

Utvecklar unik tågbokningssite för att smidigt kunna boka tågresor ut i Europa. Stefan Lindbohm är tech-entreprenören bakom startup-bolaget Railfinder. Ett företag som vill göra det möjligt att resa mer hållbart genom att tillgängliggöra bra tågresor i Europa. Behovet finns och efterfrågan på klimatsmarta resor kommer att öka. Grundare: Stefan Lindbohm Läs mer på www.railfinder.eu
Läs mer

 Pumpa Med

Ett kvalitetssäkringssystem för ortopediska operationer av höft och knän. En lösning som förbättra patientsäkerheten, minskar felmarginaler, effektiviserar administrativa processer, ökar spårbarheten av medicinska komponenter och säkerställer korrekta mediciniska noteringar. Detta kommer resultera i snabbare och säkrare ortopediska operationer och frigöra vårdpersonalens tid för att fokusera på patientvård. Grundare: Lars Korsnes
Läs mer

 Easy Scanning Sweden

EasyScanning – Skippa funderingen på vad du lägger i din matkasse. Med hjälp av EasyScanning, kan du lätt spåra de allergener och preferenser, du, ditt barn eller en bekant har. Med en simpel varning, så kan du enkelt förhindra ett felaktigt köp. Appen är unikt designad för varje individuell person, oavsett behov.  Grundare Joel Karlsson
Läs mer

Knopp

Knopp – En spelbaserad app för barn med funktionsvariationer som ska främja lekbaserad inlärning, öka självkänsla och självförtroende, främja förståelse och acceptans, involvera föräldrar för ömsesidigt stöd, främja utveckling av olika färdigheter och uppmuntra till samarbete och gemenskap. Genom att skapa en interaktiv och stödjande miljö kan appen hjälpa barnen att växa och utvecklas på sina egna […]
Läs mer

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.