BIDTECH

Innovation som samlar de goda krafterna

BIDTECH – INNOVATION SOM SAMLAR DE GODA KRAFTERNA

Kan vi lösa problemen med trygghet och säkerhet i utsatta områden genom att sätta upp kameror? Eller behövs det något annat? Det var frågan som Tomas Green ställde sig efter att ha jobbat många år med säkerhetsfrågor. Svaret blev en helt ny produkt, som både ska värna om människors integritet och göra det möjligt för olika samhällsaktörer att samverka.

Tomas Green är entreprenören som sadlade om från säkerhetsansvarig på ett bostadsföretag till konsult inom säkerhet och trygghet. Sedan två år tillbaka utvecklar han en helt ny idé, BIDTECH, som bygger på sensorer istället för kameror.

Den här metoden ger flera fördelar. Sensorerna är kopplade till en digital plattform som de goda krafterna; polis, väktare, nattvandrare och andra sociala aktörer kan ansluta sig till. Det ökar möjligheten att tillsammans engagera sig på olika områden. Samtidigt analyserar den enbart mätvärden, alltså inte bildmaterial och är därför GDPR-säker, berättar Tomas Green.

Trygghet genom engagemang

Med över 15 år i branschen har Tomas en tydlig bild av vilket behov och vilka problem exempelvis fastighets-ägare och kommuner har med att obehöriga håller till i allmänna utrymmen. Enligt polisen är det ofta i dessa miljöer det finns risk att starta en kriminell bana. Hittills har kameror och bland annat pipljud varit en lösning. Men Tomas menar att det är såväl integritetskränkande som störande för de människor som faktiskt bor i de här områdena.

Det samlas in massor av bildmaterial som inte används till något vettigt. Inte ens polisen hinner titta på det. Kameraövervakning är också dyrt.

"Den här metoden ger flera fördelar. Sensorerna är kopplade till en digital plattform som de goda krafterna; polis, väktare, nattvandrare och andra sociala aktörer kan ansluta sig till."

Det var så den nya idén kom upp. Med BIDTECHs Trensor och plattform kan flera hålla koll på var det händer saker och utifrån sitt ansvarsområde bidra till ökad trygghet och säkerhet. Resurserna i samhället kan användas mer effektivt. Väktarna kan göra mer effektiva insatser när det behövs, vilket ger lägre kostnader.  Samtidigt innebär det ett större kontaktskapande.

Det gäller att se ungdomar och fånga upp dem innan det börjar hända negativa saker. Det finns massor av resurser, men ingen struktur. Den här innovationen, jag kallar den ”Trygghetstermometern” kan användas av många aktörer inom socialt arbete, berättar Tomas.

Satsar i Åre

För Tomas känns det naturligt att utveckla sin produkt i Jämtland. Här har han tillbringat mycket tid under sin uppväxt, med hus i Duved sedan 90-talet. Idag bor han här på halvtid, men ambitionen är att flytta upp mer och mer. Det är främst livskvalitén och friluftslivet som lockar, med ett stort skidintresse som han delar med sin dotter.

Jag tror mycket på att satsa i Åre. Här finns bra kompetens, mångsysslare och nätverk, med möjlighet att hitta lojala medarbetare och få kontinuitet i verksamheten. Dessutom vill jag ge något tillbaka till regionen, inte bara vara en vanlig turist, konstaterar Tomas.


Thomas har utifrån sin bakgrund och kompetens tidigt kunna identifiera ett behov på marknaden och utifrån det tagit fram en unik lösning som blir kostnadseffektiv, skapar tryggare boendemiljöer och kan hjälpa människor att inte hamna i ett socialt utanförskap, en fantastisk kombination. Med vårt erbjudande runt expertkompetenser inom bl.a. marknads­föring, försäljning, ICT, internationalisering och i kombination våra kontaktnät för både kunder och kapital, kan vi hjälpa till att accelerera Bidtech till att snabbare lyckas och nå en marknad.
Jan Stala
Projektledare, Peak Region AB

Från idé till prototyp

Det var också här i Åre som Tomas fick kontakt med innovationscoachen Jan Stala och blev en del av projektet Innovation Champions. Något som gett honom nya förutsättningar att fokusera på produkten.

– Vi har periodvis haft täta kontakter och jag har fått bra tips och råd kring hur jag ska gå vidare. Det har bland annat gett mig flera leads och kontakt med grupper sam jag inte ens visst fanns. Otroligt bra med någon som har stor kompetens och erfarenhet genom många andra projekt. Samarbetet med Peak Region har bara börjat och det kommer att bli jättebra.

Nu startar processen att bygga ett team för att ta fram en prototyp som kan kommersialiseras för att så småningom nå ut på marknaden. Responsen har hittills varit mycket bra. Det finns ett behov av alternativ till kameraövervakning samtidigt som socialt engagemang blir allt viktigare i samhället. I januari vann Tomas också första pris för sin pitch i Företagarnas affärsidétävling i Sollentuna. Och prispengarna, 20 000 kr, kommer såklart att användas för att utveckla idén.

TEXT: HELENA BREDBERG
BILD: UNSPLASH, THOMAS GREEN

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.