Delta gör det enklare att hitta aktiviteter och gemenskap

Delta är en startup som vill öka den psykiska och fysiska hälsan. Genom en teknisk lösning, en app i mobilen, satsar Frida Bryntesson och hennes team på att göra det enklare för människor i alla åldrar att delta i olika aktiviteter i närområdet. Genom att hjälpa arrangörer att sprida information om evenemang till rätt målgrupp hoppas de minska tröskeln för många.

Namnet Delta har flera betydelser; att delta i något eller ett delta som förgrenar sig. Frida fick idén till Delta när hon vid en löpartävling upptäckte hur få barn som var anmälda i klasserna. Samtidigt visste hon att forskning visar att barn och unga rör sig allt mindre, vilket kan leda till ohälsa på kort sikt och ett ohälsosamt leverne med följdsjukdomar på lång sikt. Under ett års tid formade hon idén innan hon kände sig redo att ta den vidare.

– Hälften av alla barn i Sverige slutar med idrott innan 12 års ålder. Enligt WHO är svenska barn och ungdomar mellan 11 och 15 år de mest fysiskt inaktiva i hela Europa. Dessutom har den psykiska ohälsan hos unga ökat med 100 procent de senaste tio åren. Det här måste vi ändra på. Genom att många gör små saker kan vi vända den negativa trenden. Med Delta vill vi få fler i rörelse, minska utanförskap och inkludera fler i föreningslivet, även som ledare. Vilket nödvändigtvis inte behöver vara en idrottsförening, det finns många föreningar med olika inriktningar som skapar viktiga sammanhang och mötesplatser.

Byggt en idrottsförening från grunden

Det är just föreningslivet som Frida har stor erfarenhet från. Hon har varit med och byggt upp idrottsföreningen Sockertoppen IF, först ideellt och de senaste fem åren som anställd. Här har Frida tillsammans med sin man Robin Bryntesson och ett antal eldsjälar även etablerat landets största lägerverksamhet för personer med diabetes typ 1. Det anordnas flera läger varje år som ger barn, unga och vuxna med sjukdomen en möjlighet att få nya vänner och skapa nätverk.

– Men det är svårt att nå ut till alla, vi drunknar i all information som sprids i sociala medier. Det har vi sett även när det gäller Sockertoppen, trots ett stort deltagande är det många som inte känner till att vi finns.

Ta fram en MVP för test

Den insikten tas vidare in i Delta där hela tanken är att förenkla informationsflödet och göra det lättare att hitta intressanta aktiviteter. Just nu pågår utvecklingen av en MVP, Minimum Viable Product. Planen är att efter årsskiftet ha en Beta-version av appen klar, som riktar sig till alla som arrangerar aktiviteter.

– Då kan appen testas och valideras på riktigt. Vi har gjort en kundsegmentering och valt att fokusera på aktiviteter för barnfamiljer i första hand.

Välja rätt laguppställning

En viktig komponent för startupbolaget är teamet bakom. I Delta finns idag ytterligare fyra noga utvalda personer med olika kompetenser. Gemensamt täcker Jonas Lidén, Sofie Linnér, Hillevi Thor och Robin Bryntesson områden som systemutveckling, IT-strategi, processledning, kommunikation, marknadsföring och sälj.

– Jag är en trygghetsperson och har tagit in folk som jag litar på och som jag vet har stor kompetens.

Våga tro på sin idé

Frida berättar att hon haft många idéer tidigare, men att det var först nu som hon verkligen vågade ta steget. Hon hade startat en förening men aldrig ett bolag, så det var naturligt att ta hjälp utifrån.

–  Jag sökte till Startup-programmet och är glad att dom också såg potentialen i idén. På Peak finns kompetens och erfarenhet som jag inte har. Det är lätt att famla runt med många idéer i huvudet. Men genom Peak har jag fått struktur och strategier för att komma vidare i processen, och värdefull inspiration från de övriga startupbolagen. Det har också öppnats många dörrar genom det stora nätverket. Så all cred till Peak.

Text: Helena Bredberg, Grand North

Bild: Team Peak

Jag anmäler mig som medlem i Peaks nätverk för nyheter, event och nätverkande.